Det visar en ny studie från IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk värdering.

I studien delades personer in i två olika grupper. En fick tillgång till extra möten med en arbetsförmedlare.

Den andra gruppens deltagare fick nöja sig med myndighetens vanliga utbud.

Deltagarna i den första gruppen, med extra möten, kom att lämna arbetslösheten snabbare än dem i den andra gruppen.

– Arbetsförmedlarna gav de arbetslösa anvisningar och förslag som de också följde. De arbetslösa sökte ”rätt” jobb snabbare än vad de skulle ha gjort annars. Arbetsförmedlarnas arbete med förmedling och matchning är viktigt, säger en Johan Vikström, en av rapportens författare i en kommentar.

Enligt rapporten skulle arbetslösheten minska med 0,2 procentenheter om samtliga nyinskrivna på Arbetsförmedlingen skulle få mer av personligt stöd.

Den extra kostnaden skulle vara lika stor som minskningen i utbetalningar av a-kassa.

Huruvida mötena var fysiska eller skedde på distans verkar inte spela roll. Extra gruppmöten fungerade dock inte lika bra.

– Det avgörande tycks vara att de arbetslösa fick personligt stöd. Vi har dock inte undersökt om bara distansmöten är lika bra, säger Johan Egebark, en annan av rapportens författare.

Studien genomfördes tillsammans med Arbetsförmedlingen.

55 000 personer deltog från 72 av myndighetens lokala kontor under sex månader 2015.