Vem är mannen som 2013 anställdes som kriminalvårdare på anstalten Hall? Det har arbetsgivaren inget svar på.

Under tre år, mellan 2007 och 2010, använde han en annan identitet än den han uppgav när han anställdes. Han uppger själv att orsaken var att få stanna i Sverige.

I augusti fattade Kriminalvårdens säkerhetsavdelning misstanke om mannen, och i förra veckan fattade personalansvarsnämnden beslutet att han ska avskedas med omedelbar verkan.

Som skäl till avskedet uppges att mannen grovt åsidosatt sina ålägganden, allvarligt skadat förtroendet för Kriminalvården samt att det finns en risk för att han skulle kunna utsättas för påtryckningar från intagna på anstalten.

På frågan om hur de dubbla identiteterna upptäcktes svarar Daniel Gustavsson, HR-expert och föredragande i Kriminalvårdens personalansvarsnämnd, så här:

– Det här skedde i samverkan med andra myndigheter. Men mer än så kan jag inte gå in på.

Enligt den interna HR-bedömning som Arbetet tagit del av står att arbetsgivaren inte tagit ställning till vilken som är mannens rätta identitet.

– Han har haft flera identiteter och om denna är den rätta eller om det finns ytterligare vet vi inte, säger Peter Persson, HR-expert som utrett ärendet på Kriminalvården.

Den person som mannen först utgav sig för att vara kom till Sverige 2007, men fick avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd. Den andra personen kom till Sverige 2011 och blev svensk medborgare 2017. Det var den senare identiteten som användes vid anställningen på anstalten.

Personalrepresentanter från fackförbunden ST, Seko och Akademikerförbundet fanns på plats när beslutet om avsked fattades. Ida Wågevik är ledamot i personalansvarsnämnden för Seko. Enligt henne var nämnden enig i sitt beslut, men först efter långa diskussioner.

– Det är ett brott begånget, men han är inte dömd för det. Och han har hela tiden skött sitt arbete. Jag har inte haft några klagomål och vår lokala Sekoföreträdare intygar att han är en bra kille, säger hon.

Ida Wågevik, Seko

Varken Seko eller något annat fackförbund kommer dock att driva ärendet eftersom han inte är medlem.

–Jag pratade med honom själv och rekommenderade att han tar kontakt med en jurist privat. Jag vet inte om han kommer göra det. Det vore intressant om ärendet prövades i Arbetsdomstolen.  

Har du varit med om något liknade förut?

– Aldrig. Därför vore det intressant om det prövades. Avsked grundar sig ju oftast i att man grovt misskött sig i yrkesutövningen, vilket inte är fallet här. Å andra sidan kan det vara grund för avsked om arbetsgivaren tappat förtroendet för den anställde, och så är det ju, men jag är inte säker på att det skulle hålla hela vägen, säger Ida Wågevik.

Mats Ehn, anstaltschef på Hall, säger att de inte vidtagit några säkerhetsåtgärder efter det inträffade.

– Nej, vi har tillräckligt bra rutiner. Det här går inte att uppmärksamma vid en vanlig säkerhetskontroll. Han är ju säkerhetsprövad på det sätt som ska göras. Vad som har hänt dessförinnan är svårt att veta. Det är ett väldigt udda ärende.