Regeringen tillsätter nu en utredning för att titta på om kommunerna bli en aktör när Arbetsförmedlingen ska lägga ut sin verksamhet på externa utförare.

Utredningen välkomnas av Sveriges kommuner och landsting, SKL, som vill se ett klargörande av kommunernas roll efter Arbetsförmedlingens reformering.

– Det är jättebra att man går till botten med de juridiska möjligheterna för kommunerna att delta. Förhoppningsvis leder det till ett förtydligande om vad kommunernas roll kommer att vara framöver när det gäller arbetsmarknadspolitiken, säger Per-Arne Andersson, chef för avdelningen för utbildning och arbetsmarknad på SKL.

I dag lägger kommunerna omkring fem miljarder kronor på arbetsmarknadsåtgärder, enligt SKL.

– Vi har i dag en rätt allvarlig situation där kommunerna på eget bevåg får göra det som staten borde göra, säger Per-Arne Andersson.

Men huruvida kommunerna ska vara en aktör som på lika villkor konkurrerar med privata utförare eller bara ta vid där ingen annan vill etablera sig har han ingen synpunkt på.

– Vi har inga synpunkter på det, förutom att vi vill ha ett klarläggande, det är det viktiga.

Å ena sidan, menar han, skulle det vara konstigt om de konkurrerade som vilken aktör som helst.

Å den andra ser han en risk om kommunerna bara får rycka in om ingen annan vill sköta uppdraget.

– Man inte vill sitta med Svarte Petter i kommunerna. Det är inte så säkert att det är den roll som kommunerna ska och vill ha heller.

Per-Arne Andersson efterlyser även tydliga besked om hur det ska se ut fram till 2021, då reformen ska vara genomförd.

– Nu har Arbetsförmedlingen abdikerat på många håll. Vi får varje dag rapporter om att det är kaosartat, att Arbetsförmedlingen säger: Hör inte av er till oss, vi kan inte göra något nu för vi har fullt upp med våra grejer nu.

Arbetsgivarorganisationen Almega är däremot kritiskt till tanken på kommunerna som aktör i den framtida organisationen.

– Vi är oroade över att regeringen steg för steg överger grundtanke med reformen. Arbetsmarknadspolitiken riskerar att bli otydlig om ansvaret fördelas på både stat och kommun, säger Patrik Eidfelt, förbundsdirektör på Almega kompetensföretagen.

Hur ska man göra på orter där inga privata utförare vill etablera sig?

– Vi tror att oron för vita fläckar är kraftigt överdriven. Dels tycker vi att man ska ha en glesbygdspeng för att fristående aktörerna etablerar sig. Om det ändå skulle saknas i någon kommun kan ju Arbetsförmedlingen upphandla en leverantör.

Förutom luddig ansvarsfördelning för arbetsmarknadspolitiken ser Patrik Eidfelt även en risk för att konkurrensen snedvrids om kommunerna går in som leverantörer till Arbetsförmedlingen.

– Tanken med reformen är att leverantörerna ska ersättas utifrån det resultat man levererar. Om kommunen också ger sig in och agerar med hjälp av skattemedel så riskerar kvaliteten att sjunka.

Tanken, enligt Martin Ådahl (C) som förhandlat fram utredningen tillsammans med regeringen och Liberalerna, är att kommunerna ska kunna täcka upp med matchningstjänster och annat stöd där privata utförare inte finns tillgängliga i tillräcklig utsträckning.

– Och då ska kommuner få betalt av Arbetsförmedlingen efter resultat, säger Ådahl till TT.