Det är inte bara i Stockholm som Arriva och Seko strider om toalettbesök.

I Skåne har Arbetsmiljöverket ställt krav på kisspaus för personalen på Pågatågen efter att skyddsombuden anmält företaget. 

Enligt Arbetsmiljöverket ska personalen ha rätt till en paus efter 2,5 timmar. En gräns som gäller för bussförare.

Arriva har överklagat Arbetsmiljöverkets beslut till förvaltningsrätten.

Arriva hävdar i sin överklagan att Arbetsmiljöverket inte har rätt att ställa krav på pauser eftersom arbetstiderna är reglerade i ett kollektivavtal mellan Almega och Seko.

Företaget medger nu en paus efter 3,5 timmar.

Om kravet ändå kvarstår vill Arriva att pauserna införs först om ett drygt år, 2021.

Arbetsmiljöverket står på sig i sitt yttrande till förvaltningsrätten och menar att de krav man ställer har stöd i arbetsmiljölagen.

Däremot får Arriva ytterligare ett år på sig, med hänvisning till att det tar tid att anpassa tidtabellen till nya arbetstider.

Artikeln är tidigare publicerad i tidningen Sekotidningen, som tillsammans med Arbetet och fem andra tidningar ingår i LO Mediehus.