Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

I juni klubbade FN:s arbetsmarknadsorgan ILO igenom konvention nummer 190.

I konventionen finns skrivelser om könsrelaterat våld, våld och trakasserier som utövas av tredje man – till exempel kunder, patienter, elever – och frågor som berör arbetslivet men som är relaterade till våld i hemmet.

Så snart två länder har ratificerat konventionen så träder den i kraft tolv månader senare.

Lise Donovan, internationell sekreterare på TCO, var arbetstagarrepresentant från Sverige under ILO-konferensen i juni och en av dem som förhandlade fram konventionen. 

Efter konferensens slut sa hon till Arbetet Global: 

– Tänk om Sverige skulle vara ett av dessa två länder, det hade gjort avtryck i hela världen.

Sedan dess har frågan informellt tagits upp med tjänstemän på arbetsmarknadsdepartementet.

Att Ylva Johansson (S) under hösten lämnade sin post som arbetsmarknadsminister har gjort att saker blivit liggandes men nu är det ”dags för mer action”, skriver Lise Donovan i ett mejl. 

Om Sverige ska hinna först med en ratificering återstår att se. På flera håll är lobbyarbetet nämligen redan i full gång. Särskilt i Afrika. 

Kvinnliga fackliga ledare i Sydafrika har, tillsammans med landets arbetsmarknadsdepartement och företrädare från ILO, fått parlamentet att lyfta frågan om en ratificering. 

Brenda Modise, ansvarig för sociala frågor vid centralorganisationen FEDUSA, kommenterar en eventuell ratificering på sajten Solidarity Center. 

”Det kommer att hända i december på grund av allt arbete vi har gjort”, säger hon.

I Nigeria och Kenya pågår också ett intensivt lobbyarbete. Ayuba Wabba från det nigerianska facket NLC, som även är ordförande för världsfacket Ituc, har lovat att påskynda en ratificering i sitt hemland. 

Även i Uruguay finns långtgående planer. En begäran har skickats till landets beslutsfattande organ om att anta konvention 190.

I Centralamerika har fackliga ledare däremot mött stort motstånd.

Arbetsgivarorganisationer från Costa Rica, Dominikanska republiken, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua och Panama har gått samman för att motsätta sig den senaste konventionen. 

Det här är ILO

ILO bildades 1919 strax efter första världskriget. Stater, företag och fack ingår i organisationen, vilket är unikt i FN-sammanhang. Generaldirektör är britten Guy Ryder. 

187 länder är med i ILO vars uppgift är att främja sysselsättning i världen, goda arbetsvillkor, arbetsfred och social rättvisa.