Återvinning av elprylar och batterier. Det är en av de relativt nya branscher där Arbetsmiljöverket ser en risk för att anställda kan utsättas för kända farliga ämnen men i ett nytt sammanhang. 

Det framgår av en ny kunskapssammanställning som myndigheten släpper i dag, måndag. 

– Det är viktigt att skydda hjärnan mot all negativ påverkan i arbetslivet och vara medveten om de kemiska risker som finns. Det gäller att förebygga, se över riskerna och följa instruktionerna. Vi ser också att många gamla, kända risker som vi har reglerat blir nya risker när de kommer upp i nya sammanhang, till exempel när man återvinner elektronik, säger Mirja Johansson, Arbetsmiljöverkets specialist i neuropsykologi, i ett pressmeddelande.

Om anställda utsätts för alltför höga nivåer av kemiska ämnen på arbetsplatser kan det påverka hjärnans funktioner.

Till exempel kan det handla om planeringsförmåga, snabbhet i informationsbearbetning och språkliga funktioner. 

Rapporten har sammanställt forskning om sju kända ämnen som finns på svenska arbetsplatser och hur ämnena påverkar hjärnan.

Bland annat undersöks bly, lösningsmedel, aluminium och mangan.