Lärarnas Riksförbund har under en följd av år haft en god medlemstillströmning och under det senaste kvartalet så kunde vi se ett ännu starkare tillflöde av nya medlemmar.

Medlemsökningen gör naturligtvis att förutsättningarna att bedriva framgångsrikt fackligt arbete ökar. Ibland hörs pessimistiska tongångar om fackets framtid.

Och det finns säkert skäl att vara orolig på sina håll. Men det finns också skäl att glädjas. Då ska vi göra det.

Det är framförallt våra många aktiva lokalombud – kärnan i vårt fackliga arbete – som bidragit till den stadiga medlemsökningen.

Det handlar ofta om ett ganska undanskymt men ack så viktigt vardagsarbete där det gäller att sköta förhandlingar, få folk att engagera sig och framförallt lyssna på medlemmarnas behov och önskemål.   

Vi måste som fackliga organisationer se kraften som unga människor har och ta tillvara den och anpassa vår verksamhet

Åsa Fahlén

En annan bidragande orsak till medlemstillströmningen är säkert den ökade tydligheten i frågorna vi driver. Det handlar om medlemmarnas villkor.

För att nå framgång i våra frågor måste vi både skapa förståelse och acceptans för att det måste satsas på skolan.

Tydligheten i våra krav är särskilt viktig nu i tider av nedskärningar ute i kommunerna. 

Våra viktigaste frågor:

  • Arbetsbelastning/arbetsmiljö Det är arbetsgivaren som har ansvaret för arbetsmiljön och för att se till att arbetstagarna inte blir sjuka på grund av för hög arbetsbelastning. Det har arbetsgivarna ofta misslyckats med och det har lett till höga stressrelaterade sjuktal bland lärarna. Vårt senaste avtal innebär att det ska ske ett riktat arbetsmiljöarbete med tydliga mål för minskade sjuktal och förbättrad arbetsmiljö på varje skola. Här spelar våra lokala fackliga företrädare en helt central roll. 
  • Lärarlöner Lärarnas Riksförbund har bidragit till att skapa förståelse för att lärares löner inte endast är ett partsintresse. Legitimerade och behöriga lärare är den enskilt viktigaste faktorn för elevernas kunskapsutveckling. Med den skriande lärarbristen så måste villkoren förbättras för att locka tillbaka lärare som slutat, förmå lärare i yrket att stanna kvar och få nya generationer av ungdomar att söka sig till detta viktiga arbete. Lärare måste känna att deras erfarenhet och kompetens värderas av samhället. De senaste åren har lärarlönerna också ökat en aning relativt andra jämförbara grupper, men för att ta tillbaka vad som under decennier förlorats krävs det ytterligare starka fackliga insatser. 
  • Nationell likvärdighet Den svenska skolan visar allt större klyftor i elevresultat. Det finns skolor där inte ens hälften av eleverna klarar kraven för nionde klass. Nu går en våg av nedskärningar genom skolan som en följd av kommunernas ekonomiska läge. Alla elever drabbas men de elever som har det tuffast kommer att förlora allra mest.   Dessutom prioriterar kommunerna skolan olika. Det är inte rimligt med växande skillnader i skolan som spär på ojämlikheten. Lärarnas Riksförbund har efter många års kamp fått gehör för att frågan om skolans förstatligas lyfts. Statens finansiering av skolan måste genomföras skyndsamt. Det löser inte alla problem, men är en nödvändig förutsättning för en likvärdig och kompensatorisk skola.

En fråga som ofta nämns som ett problem med att rekrytera unga människor till fackligt medlemskap är att de beskrivs som mer av individualister.

Jag tror inte på det. Unga människor kan vara minst lika solidariska som den äldre generationen. Det visar inte minst det stora och snabbt växande engagemanget i klimatfrågan.

För att nå framgång i våra frågor måste vi både skapa förståelse och acceptans för att det måste satsas på skolan

Åsa Fahlén

Vi måste som fackliga organisationer se kraften som unga människor har och ta tillvara den och anpassa vår verksamhet.

Det betyder för vår del att Lärarnas Riksförbund inte bara snävat in på sitt eget arbete utan också under senare år försökt att lokalt stötta och uppmuntra gräsrotsrörelser till exempel #ickegodkänt i spåren av #metoo och #lärarmarschen och #skolmarschen mot nedskärningarna i skolan.

Men det krävs inte bara ett lyckosamt fackligt arbete för att få nya medlemmar.

Vi måste också kunna visa att varje krona i medlemsavgift leder till medlemsnytta. Det handlar om att kunna ge ett rakt, tydligt och ärligt svar på den numera klassiska frågan ”vad fan får jag för pengarna?”