Arbetet Global
Arbetet Global – fackliga utrikesnyheter från hela världen

Tidningen Byggarbetaren berättar om dödsfallen som brittiska medier rapporterat om.

Den underjordiska byggarbetsplatsen ligger vid Bond Street Station i London och bland annat har det byggts nya biljetthallar.

I år har fyra arbetare dött, vilket misstänks ha kopplingar till arbetsplatsen.

De senaste två dödsfallen ägde rum i slutet av september. Dessa arbetare ska ha dött i sömnen, den ena den 28 september och den andra den 30 september, skriver Byggnadsarbetaren.

Skanska har tillsammans med brittiska konstruktions- och teknikbolaget Costain ansvar för bygget genom det gemensamma bolaget CSJV, Costain Skanska.

Ett kontrakt som gav 550 miljoner kronor till Skanska och drygt 1,1 miljarder kronor till det gemensamma bolaget.

Enligt tidningen Construction Enquirer har anställda på platsen varit oroliga för syrenivåerna och mängden damm. Vid flera tillfällen ska byggnadsarbetare vägrat gå till jobbet.

Costain Skanska, CSJV, som ansvarar för bygget, säger till tidningen att de gjort mätningar av luftkvaliteten som inte visat något avvikande.