Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

Miljontals företag verkar över gränserna och 17,5 miljoner löntagare jobbar i ett annat EU-land.

Förhoppningen är att myndigheten ska ge arbetstagare och arbetsgivare bättre tillgång till information om sina rättigheter och skyldigheter. 

Ela ska också stötta nationella arbetsmarknadsmyndigheter i deras gränsöverskridande verksamhet. 

Jean-Claude Juncker, avgående ordförande för EU-kommissionen medverkar vid invigningsceremonin.

”Europeiska arbetsmarknadsmyndigheten är hörnstenen i vårt arbete för att göra EU:s arbetsregler rättvisa, effektiva och verkställbara”, konstaterar Jean-Claude Juncker i ett pressmeddelande. 

Europafacket Etuc har redan valt ut sitt första ärende som det vill att Ela hjälper till med. Etuc hoppas att Ela kan lösa en konflikt kring en serbisk byggarbetare som utstationerats och väntat tre år på obetald lön, om drygt 80 000 kronor.

Tillsammans med det europeiska byggfacket EFBWW ska man sedan presentera ytterligare nio fall som de vill att Ela utreder.

Synen på EU:s nya arbetsmarknadsmyndighet har varit splittrad i Sverige. Från början var oron stor bland politiker och arbetsmarknadens parter.

Riksdagen gav tumme ned till förslaget om en ny myndighet eftersom de ansåg att den kunde ha påverkat den svenska arbetsmarknadsmodellen i för stor utsträckning. 

Sverige och Ungern var också de enda medlemsländer som röstade nej till myndigheten i december i fjol.

Men i februari i år nåddes en uppgörelse mellan medlemsländerna, EU-kommissionen och Europaparlamentet om myndighetens framtid. 

Kompromissen innebar att Ela inte har någon form av myndighetsutövning på enskilda medlemsländer. 

Både TCO och LO uttalade sig positivt till uppgörelsen. En europeisk arbetsmarknadsmyndighet menar de ger mer samarbete kring dåliga arbetsvillkor och låga löner. 

Det här är Ela

Ett antal redan befintliga EU-organ ska införlivas i Ela, bland dem Eures, samarbetet mellan EU-ländernas arbetsförmedlingar. 

Kommande fem år ska myndigheten växa och sammanlagt ha 140 anställda och en årlig budget på 50 miljoner euro, cirka 550 miljoner kronor.

I myndighetens styrelse sitter en representant från varje medlemsland, två representanter från EU-kommissionen, en oberoende expert utsedd av Europaparlamentet, samt fyra ledamöter från fack- och arbetsgivarorganisationer. Det är endast representanterna från kommissionen och medlemsländerna som har rösträtt.

Styrelsens första möte äger rum 17 oktober.