Att det förekommer svart gardintillverkning i Malmö är känt i branschen. Det menar gardinföretagaren Mikael Andebratt, efter Arbetets avslöjande om en svart fabrik där papperslösa får 30 kronor i timmen för att sy gardiner. Gardiner som sedan säljs till svenska kommuner och myndigheter som Skatteverket och Polisen.

– I Malmö har det under en ganska lång tid funnits mer svart verksamhet än på de andra platserna där vi har verksamhet, säger han.

Mikael Andebratt är delägare till företaget Primetex som säljer gardiner och solskydd till offentliga miljöer, både direkt till det offentliga och som underleverantör.

Företaget har verksamhet i Malmö, Göteborg, Norrköping och Stockholm och det är just Malmö som sticker ut, enligt honom.

– Dels erbjuds det ju på marknaden, dessutom är det en konkurrenssituation. Att man har svårt att få jobben helt enkelt.

Hur påverkar det branschen?

– Det blir självklart en icke fungerande konkurrens. Vi andra som ska betala rätt löner plus sociala avgifter har ju inte en chans. Då förlorar man arbetskraft i Sverige och måste sy utomlands.

Enligt honom syr hans eget bolag 90 procent av sina gardiner i egen regi. Resten sys i Polen.

Hur gör ni själva för att vara säkra på att de sista tio procenten går rätt till?

– Det ett polskt jätteföretag. Vi har järnkoll på dem.

Mikael Andebratt beskriver branschen som levererar gardiner till offentliga miljöer i Sverige som uppdelad i två grupper. Dels de stora möbelföretagen som Kinnarps, Input och Senab som köper sin gardinsömnad från underleverantörer, dels de företag som har egen sömnadsproduktion och enbart livnär sig på textilinredning till offentlig miljö.

Han menar att de stora möbelföretagen har ett speciellt ansvar att anlita seriösa pålitliga bolag för sin sömnad. Många av möbelföretagen har omfattande ramavtal med kommuner och myndigheter men syr inte några gardiner själva. Om inte dessa storföretag tar sitt ansvar och håller de oseriösa aktörerna borta riskerar det att snedställa hela marknaden, menar han.

– Vi kan inte konkurrera på samma villkor som fabriken som beskrivs i artikeln.