Sedan jag blev EU-kommissionär med ansvar för arbetsmarknaden 2014 har en av mina främsta ambitioner varit att öka sysselsättningen i EU. 

I dag, nästan fem år senare, är antalet sysselsatta i EU rekordhögt och arbetslösheten ligger på en miniminivå.

För att få ett arbete är det viktigt att ha rätt kompetens. Vilken typ av kompetens som efterfrågas ändrar sig dock lika snabbt som dagens moderna samhälle. 

Med tanke på den tekniska och vetenskapliga utvecklingen liksom dagens befolknings- och miljöutmaningar är livslångt lärande nyckeln till att förbättra människors möjligheter på arbetsmarknaden. 

Mot denna bakgrund är jag övertygad om att yrkesutbildning har en enorm potential att ge människor i alla åldrar de färdigheter som de behöver för att kunna ta vara på nya möjligheter. 

Därför har jag ända sedan jag tillträdde arbetat med att främja yrkesutbildning.

Det gläder mig att Sverige stöder den europeiska yrkeskompetensveckan genom att uppmärksamma yrkesutbildningen och därigenom hjälpa människor att upptäcka sina talanger och utforska vad en yrkesutbildning kan ge dem, både nu och i framtiden, oavsett var i livet de befinner sig

Marianne Thyssen

Yrkesutbildning är en konkret och praktisk chans att skaffa sig nya färdigheter, förvärva ny kunskap och få tillgång till nya karriärmöjligheter som kan förändra framtiden. 

Bäst av allt är att alla kan delta i yrkesutbildning. Man kan skaffa sig nya färdigheter och utveckla sin kompetens oavsett ålder. 

Siffrorna talar för sig själva: Yrkesutbildning är ett beprövat sätt att få fotfäste på arbetsmarknaden. 

Under 2018 var sysselsättningsgraden för unga med nyss avslutad yrkesutbildning 79,5 procent, jämfört med de 66,3 procent som kommer in på arbetsmarknaden efter avslutad allmän gymnasieutbildning. 

Det är dessutom bevisat att vuxna som deltar i utbildning och fortbildning presterar bättre på jobbet. 

Trots alla fördelar med yrkesutbildning är det tyvärr många som uppfattar den som ett andrahandsval som inte kan mäta sig med andra utbildningsalternativ.

Det är därför som initiativ som den europeiska yrkeskompetensveckan är så viktiga. 

Det är nu fjärde året som vi anordnar veckan för att sätta fokus på yrkesutbildning i alla dess former och visa att det är en bred utbildningsform med stor potential.

Under yrkeskompetensveckan och under hela 2019 anordnas runt om i Europa tusentals evenemang och aktiviteter med yrkesutbildning i centrum.

Sverige är det EU-land där flest vuxna utbildar sig och en imponerande andel av de som går yrkesutbildningar får sedan anställning. 

Däremot finns det en brist på utbildad arbetskraft inom vissa sektorer och många lågutbildade har svårt att hitta arbete. 

Därför är jag glad att Arbetsförmedlingen har lanserat ett lärlingsprogram och hjälper skolor att samarbeta med lokala företag.

Jag är även hoppfull att den pågående utredningen, som undersöker obalanser mellan arbetsmarknaden och utbildningsväsendet, kommer att bidra med viktiga rekommendationer.

Det gläder mig att Sverige stöder den europeiska yrkeskompetensveckan genom att uppmärksamma yrkesutbildningen och därigenom hjälpa människor att upptäcka sina talanger och utforska vad en yrkesutbildning kan ge dem, både nu och i framtiden, oavsett var i livet de befinner sig.