För hundra år sedan fick arbetarklassen nog av inhumana arbetsvillkor och ojämlika löner. De insåg att de måste organisera sig för att få igenom sina krav mot arbetsgivarna. 

De första fackföreningarna byggde på solidaritet, skäliga löner och alla människors lika värde.

Att arbetarklassen oavsett yrkestillhörighet ska ha samma rätt till trygg arbetsmiljö och skäliga löner. Rätten till kollektivavtal alltså. 

Detta blev grundstenen till det fackliga -löftet, semesterlagen, las, mbl, strejkrätten och välfärden inom den svenska modellen. 

Arbetarrörelsen har utsatts för många prövningar. Solidaritet har nu fått en annan betydelse.

Angreppen mot las har lett till försämringar i arbetsvillkor, hög arbetslöshet och löne- och klasskillnader.

Det har inte undgått arbetstagarna att allt fler fackförbund blivit mindre stridbara. 

Arbetarnas inflytande och påverkan på arbets-tider och löneutveckling minskar och saker som förut var en rättighet läggs i dag fram som avtalskrav. 

För många arbetstagare präglas arbets-dagen av ökad intensitet, stress och högt tempo och svårigheter att kombinera förvärvsarbete med familj, vänner och fritid.

Det är dags att ställa krav på LO- förbunden genom dialog, samsyn och samordnade krav som yrkar på bättre arbetsmiljö, mer tid för återhämtning och lönehöjningar inom bristyrken

Matilda Sennerfeldt och Jafar ­Sarehkhan

Samtidigt som arbetstempot ökar halkar löneutvecklingen efter. Psykosocial ohälsa och sjukskrivningarna ökar vilket leder till personal-brist inom vissa yrken. 

Både arbetsgivarna och fackföreningarna måste inse detta och satsa på långsiktiga insatser för att behålla både personal och medlemmar.

Det krävs ett nytänk inom LO:s förbund. Arbetstiden behöver kortas till sex timmars arbetsdag eller fyra arbetsdagar i veckan såsom brittiska och tyska fack vill testa. 

Pensionssystemet måste reformeras för fattigpensionärer och även för dem som tjänar mindre än 17 000 kronor i månaden.

Lönerna inom bristyrken måste höjas rejält.

Det har inte undgått arbetstagarna att allt fler fackförbund blivit mindre stridbara

Matilda Sennerfeldt och Jafar ­Sarehkhan

Det finns ett löneutrymme och de enorma vinsterna som vanliga knegare levererar till Svenskt näringsliv måste fördelas rättvist och gå tillbaka även till arbetarna i form av lönehöjningar och mer fritid.

Den nuvarande synen på löneutvecklingen har lett till ett vansinnigt ekorrhjul som bara skapar större löne- och klasskillnader. 

Ljusningen i den mörka verkligheten är att 6F har flaggat för en lönehöjning utöver industrins märke.

Även Kommunals ordförande vill yrka på mer lön för bristyrken och Pappers vill yrka på fyra procents löneökning.

Snart sätter avtalsrörelsen i gång, därför vill vi uppmana alla i arbetarklassen att göra sina röster hörda och genom avtalsförslag påverka sina kollektivavtal.

Det är dags att ställa krav på LO- förbunden genom dialog, samsyn och samordnade krav som yrkar på bättre arbetsmiljö, mer tid för återhämtning och lönehöjningar inom bristyrken. 

Det är dags att vakna upp och försvara las och välfärden.