ARBETET GRANSKAR. I en svartfabrik i Malmö sys gardiner upp som sedan etablerade företag säljer till kommuner och myndigheter. Flera företag förekommer i dokumenten, ett av dem är Kinnarps.

– Det här är helt nytt för mig, säger Ann Cederwall, marknads- och kommunikationsansvarig på Kinnarps.

Ska era underleverantörer syssla med svart arbetskraft?
– Vi använder oss inte av svart arbetskraft. Vi har drygt 1 400 anställda i Sverige och alla har svenska kollektivavtal med schysta villkor.

Ann Cederwall säger också att det ”självklart inte” är rimligt att den som syr gardinerna bara får 30 kronor i timmen.

Ni uppger i era dokument att ni tar ansvar för hela leveranskedjan. På vilket sätt? 
– Det är oerhört viktigt att vi följer de regler och lagar som finns. Vi kontrollerar våra leverantörer enligt fastställda processer och rutiner samt upprättar avtal om code of conduct, uppförandekod.

Enligt Kammarkollegiet, som ansvarar för regelverket kring offentlig upphandling, ställs höga krav på leverantörer som handlar med kommuner och myndigheter.

– Detta låter väldigt allvarligt, vi kommer att titta på det, säger Therese Klaar, chef på upphandlingsenheten.

Kammarkollegiet säger sig efterleva de rutiner som finns för att kontrollera att regelverket följs.

Men ansvaret ligger ytterst hos leverantören.

– Leverantören ska ha rutiner för att säkerställa att svart arbetskraft inte förekommer, hos dem eller hos underleverantören, förklarar Viktor Anseus, upphandlings- och avtalsjurist.

Vilka konsekvenserna blir om en leverantör bryter mot reglerna beror på.

– Allmänt innehåller avtalet sanktioner, inklusive hävning. När hävningsrätten uppnås i det enskilda fallet går inte att svara på, säger han.

Skatteverket menar att stora företag är mycket svåra att granska.

– Ju större företag du har, desto lättare är det att gömma, säger Torsten Bjerselius, sektionschef på Skatteverket.

Trots att Skatteverket pekas ut i Arbetets granskning välkomnar de granskningen.

– Det här är väldigt viktigt för oss, det är viktigt för hela samhället, säger Ingrid Nilsson, chef för upphandlingsenhet på Skatteverket.

När det gäller deras egna inköp säger Ingrid Nilsson att hon ser allvarligt på Arbetets uppgifter.

– Det ska inte kunna ske, vi är mycket noggranna med att följa våra regler och rutiner.

Ramavtal

Sveriges kommuner och landsting (SKL) och statliga myndigheter har ramavtal med en lång rad företag vars produkter kan upphandlas. 

Kinnarps är ett av bolagen. Företagets kontrakt löper från 15 oktober 2018 till 2 december 2020.

Framför allt leve­rerar Kinnarps kontorsmöbler. Där står det också att företaget har produktion i sex egna anläggningar i Sverige. Kinnarps startades 1942 av Jarl och Evy Andersson och är fortfarande ett helägt familjeföretag.

Källor: Upphandlingsmyndigheten och Kinnarps