Flest nomineringar har förbundets nuvarande förhandlingschef, Urban Pettersson, fått med 236 nomineringar. 

Näst flest nomineringar har gått till förbundets nuvarande andre vice ordförande, Pontus Boström, med 95 stycken.

Valet av ny förbundsordförande avgörs på det extrainsatta centrala representantskapet tisdag den 15 oktober. 

Valet avgörs av de 54 ombuden samt de, efter Jonas Wallins avhopp, 12 förbundsstyrelseledamöterna.

Artikeln är tidigare publicerad i Tidningen Elektrikern som tillsammans med Arbetet och fem andra tidningar ingår i LO Mediehus.