SLUTREPLIK. Om Linn Brandström (M) hade varit lyhörd för personalens välmående hade hon varit ute i verksamheterna och pratat med personalen redan nu, inte frågat mig om vilka avdelningar hon bör besöka som hon skriver i sin replik på min ursprungliga debattartikel ”Grönblåa i Västra Götaland – ta ert ansvar!”.

Det ligger i politikernas intresse att företräda invånarna och inte statistiken. Något jag tycker Brandström (M) borde lära sig av.

Som jag skrev i min debattartikel driver vi från Socialdemokraterna -frågorna om höjda grundlöner för att faktiskt få folk att stanna inom regionen. 

Kompetensutveckling på betald arbetstid och fler kollegor är några förslag vi driver. Vi menar att en god arbetsmiljö är att värna om personalen. 

Jag tycker det är mycket lovande och hedervärt att Brandström är mån om arbets-miljön, men den ekonomiska situationen som sjukhusen nu brottas med innebär stora personalneddragningar som i sin följd innebär stora arbetsmiljöproblem på arbetsplatserna runt om i regionen vilket Brandström (M) nog är väl medveten om.

Hur ska vi i minoriteten i Västra Götaland arbeta för en bra arbetsmiljö när vi nu kan höra från personalen att Södra Älvsborgs sjukhus ska varsla 110 -medarbetare, Skaraborgs sjukhus ska varsla 165 medarbetare och NU Sjukvården ska varsla 400 medarbetare. 

Och dessa är bara några exempel.

Men, som jag skrev från början, det är mycket hedervärt att Brandström värnar om personalen och deras arbetsmiljö runt om i regionen.

Låt oss enas i att arbetsmiljön behöver förbättras. Och låt oss, trots våra politiska och ideologiska motsättningar, söka lösningar på sjukvårdens utmaningar. 

Det behövs betydligt mer resurser till sjukvårdens personal och särskilt till undersköterskorna.