För den som söker extraknäck via bemanningsföretag är det inte ovanligt med krav på att man redan har ett huvudsakligt arbete för att få jobbet.

Det är dock inte tillåtet, menar Diskrimineringsombudsmannen, DO, som nu stämmer ett bemanningsföretag till Arbetsdomstolen, AD.

Fallet gäller en kvinna som nekades möjligheten att söka ett extrajobb eftersom hon var sjukskriven till 75 procent.

Bemanningsbolaget hänvisade då till ett krav på att man redan hade ett jobb på minst 50 procent för att överhuvud taget få söka tjänsten.

Men DO menar alltså att sådana krav är diskriminerande mot personer med funktionsnedsättnig som medför minskad arbetsförmåga.

Myndigheten lutar sig mot en tidigare dom från AD där domstolen kom fram till att liknande krav är otillåtna.

– Trots AD:s tydliga dom förekommer sådana här krav fortfarande i de centrala kollektivavtalen på bemanningsområdet. Det är bekymmersamt om parterna inte tar sitt ansvar för att se till att diskriminering inte sker, säger Agneta Broberg, diskrimineringsombudsman i ett pressmeddelande.

DO kommer att kräva 80 000 kronor i diskrimineringsersättning till kvinnan.