Visstidsfällan drabbar allt fler. I detaljhandeln idag har en tredjedel av alla butiksanställda arbetare en tidsbegränsad anställning och bland unga under 30 år är det hälften. 

Under det senaste året har utvecklingen ganska drastiskt gått åt fel håll. 

Ett exempel. Bland arbetarmän har andelen tidsbegränsade anställningar ökat från en fjärdedel till mer än en tredjedel. Bland arbetarmän under 30 år är förändringen än mer dramatisk – från 36 procent till 56 procent.

I detaljhandeln är dessutom de flesta av de tidsbegränsade anställningarna mycket osäkra. 

Nästan 80 procent av arbetarna med en tidsbegränsad anställning har en anställning som innebär att de rings in vid behov eller arbetar per timme. De allra flesta visstidsanställda jobbar därtill deltid. 

Över 80 procent är deltidsarbetande, och nära hälften jobbar endast en till nitton timmar per vecka. Vad betyder detta? 

Jo, att de har en anställning som det är nästintill omöjligt att leva på.

Tidsbegränsade anställningar påverkar hela arbetsplatser. Att inte veta vilka som jobbar nästa dag eller hur länge ens kollegor blir kvar leder till ökad stress. 

Men det vore intressant att höra hur framför allt borgerliga politiker ser denna uppdelade låglönearbetsmarknad framför sig. Ska Sveriges ekonomi verkligen konkurrera genom sänkta löner och försämrade villkor?

Susanna Gideonsson

Tillsvidareanställd personal får lära upp ny personal samtidigt som de förutsätts sköta sina ordinarie arbetsuppgifter. 

Det uppstår en konkurrens om de extra timmarna när någon är borta. Kollegialiteten minskar.

En enkät till våra skyddsombud 2019 visar hur arbetsmiljön påverkas. Dubbelt så stor andel av skyddsombuden på arbetsplatser med en hög grad visstidsanställda menar att den psykosociala arbetsmiljön är dålig jämfört med skyddsombud på arbetsplatser med låg grad visstidsanställda. 

Samma undersökning visar att hög arbetsbelastning och sjukskrivningar på grund av stress är väsentligt högre på arbetsplatser med mycket tidsbegränsade anställningar. 

Det är alltså denna arbetsmarknad utvecklingen går mot.

Stressen och den otryggare arbetsmiljön som ökade visstidsanställningar innebär ger i slutändan även en kostnad för socialförsäkringssystem och andra transfereringssystem. Sjukskrivningar, bostadsbidrag och försörjningsstöd. 

Många av våra unga medlemmar vittnar om hur svårt det är att få en bostad när banken inte lånar ut eller hyresvärden kräver heltid och tillsvidareanställning. Något som många bara drömmer om.

Osäkra arbetstider gör det omöjligt att planera sin vardag. När ska barnen gå på dagis, kan jag gå på fotbollsträning på onsdagar, när behövs barnvakt?

På längre sikt är detta en pensionsbomb. Kommer vi se en ny våg av fattigpensionärer?

Tidsbegränsade anställningar påverkar hela arbetsplatser. Att inte veta vilka som jobbar nästa dag eller hur länge ens kollegor blir kvar leder till ökad stress

Susanna Gideonsson

Politiker från alla partier måste ta en funderare på arbetsmarknadens utveckling. Lägre löner och otryggare anställningar ger ökade kostnader för skattekollektivet, och dessutom minskade skatteintäkter. 

Vi har förslag som skulle ge en bättre arbetsmarknad inom handeln. Att avskaffa allmän visstid, att hantera hyvling i Las och att heltid ska vara en rättighet.

Men det vore intressant att höra hur framför allt borgerliga politiker ser denna uppdelade låglönearbetsmarknad framför sig. Ska Sveriges ekonomi verkligen konkurrera genom sänkta löner och försämrade villkor? 

Annars är det dags för politiska förslag som går åt motsatt håll. Vi är idel öra.