I 120 år har Sveriges största second handkedja Myrornas sociala arbete för utsatta.

Pengarna finansierar bland annat missbruksvård, soppluncher och matkassar till barnfamiljer som har det svårt med ekonomin.

Samtidigt drivs Myrorna som vilket annat bolag som helst, och trots en ökad försäljning har kedjan de senaste åren haft svårt att få till balans i budgeten.

Detta möter ledningen nu med en stor omorganisering.

Planen är att kraftigt skära i personalens arbetstidsmått utan hänsyn till hur länge man varit anställd – så kallad hyvling.

Enligt uppgifter till tidningen Handelsnytt börjar omorganisationen först i Stockholm och Östergötland, men avsikten är att hela landet ska omfattas.

I Stockholm vill Myrorna att alla anställda i samtliga elva butiker ska gå ner till 50 procent.

Detta undantaget butikschefer och biträdande butikschefer som ska ha heltidstjänster. Ytterligare en tjänst, en så kallad säljledare, ska tillsättas på 75 procent. Omkring 75 personer påverkas av förändringarna i Stockholm.

Handelsnytt har pratat med flera anställda som känner en stor besvikelse över att Myrorna väljer att göra på det här sättet.

– Ingen förutom cheferna kommer att få mer än 50 procent. Nu ska man i stället anställa fler på lägre timmar. Vi blir behandlade som schackpjäser, säger en anställd och fortsätter:

– Det är meningen att vi ska hjälpa, nu är det vi som kommer att bli fattiga.

I Östergötland berörs två butiker och cirka tio anställda av omorganiseringen. Där är det just nu oklart om arbetsgivaren väljer att hyvla i turordning, eller om man drar ner timmar mer slumpmässigt.

En annan anställd vittnar om år av felprioriteringar. I stället för att satsa på kärnverksamheten och sina lojala kunder har Myrorna inriktat sig mot ett ”Stureplansklientel” menar denne.

– Ta sorteringen till exempel, de är helt underbemannade vilket resulterar i fel prissättning och att man tvingas slänga en massa gåvor. I stället för att satsa där lanserar man pop-upbutiker på Stureplan och anställer personal shoppers.

Omorganiseringen har varit känd för personalen sedan i våras och förhandlingar pågår just nu med facket.

Enligt Mathias Pettersson, ombudsman på Handels, har det anordnats två medlemsmöten i Stockholm.

– Stämningen har varit väldigt låg. En återkommande fråga är varför Myrorna gör på detta sätt, särskilt med tanke på vad det är för verksamhet man bedriver, säger han och tillägger:

– Hur kan man som arbetsgivare prioritera avkastningsmål till Frälsningsarmén och välja bort de anställda? Myrorna har också många arbetspraktikanter, vem ska utveckla dem vidare till ett hållbart arbetsliv och en hållbar inkomst som går att leva på?


Myrorna svarar: ”Vi måste anpassa våra kostnader”

Enligt Caisa Ingemarsdotter, försäljningschef på Myrorna, är hyvlingen nödvändig för att kedjan fortsatt ska kunna leverera de avkastningskrav som Frälsningsarmén kräver.

– Vi har ett uppdrag att generera överskott till Frälsningsarméns sociala arbete, och vi är som alla andra företag i detaljhandeln konkurrensutsatta. Vi måste anpassa våra kostnader helt enkelt.

Anställda vi pratat med uttrycker en stor besvikelse över att Myrorna vars överskott ska gå till att bekämpa fattigdom väljer att hyvla. ”Nu är det vi som blir fattiga”, säger en anställd. Vad är ert svar till dem?
– Det enkla svaret är att om vi inte lämnar det resultat som krävs av oss kan inte Frälsningsarmén bedriva delar av sitt sociala arbete. Det är såklart olyckligt att det drabbar våra anställda. Men klarar vi inte målen så finns vi ändå inte.

Vad säger er ägare om detta?
– De är informerade såklart. Beslutet är fattat av vår styrelse där Frälsningsarmén är representerade.

I Stockholm vill ni att alla anställda ska gå ner till 50 procent, minus butikschef, biträdande butikschef och en säljledare. Är planen samma för resten av Sverige?
– Det stämmer att det inte bara gäller Stockholm. Det finns en grundplan för alla butiker. Men det beror lite på storleken på butiken och läget, så att precis alla ska ner till 50 procent är inte rätt. Vi är inne i förhandlingar nu, och därmed är inte något beslutat. Jag tycker vi har bra diskussioner.

Varför väljer ni att hyvla allas timmar i stället för att säga upp i turordning, alternativt stänga butiker?
– Vi har stängt några butiker som varit olönsamma. Men sen är det ett pussel i hur många anställda man måste vara för att driva runt en butik sex till sju dagar i veckan. Vi får inte ihop det på annat sätt. Detta är resultatet. 

En annan kritik är att ni försöker bredda er till ett ”Stureplansklientel”. En anställd menar att det här är ett sätt att stöta bort äldre anställda.
– Det finns ingen sådan plan över huvud taget. Alla anställda är uppskattade medarbetare. Samtidigt försöker vi som alla andra att hitta nya kunder och bredda vår målgrupp.

Till exempel genom att satsa på personal shoppers?
– Ja vi tror på det, i lagom skala. Vi tror att många vill börja handla second hand, men att man inte riktigt vet hur man gör. Därför är det en kundservice som vi vill erbjuda. Men vår grundverksamhet är densamma.

Jag hör också att sorteringen är underbemannad, vilket resulterar i fel prissättning och att varor slängs i onödan. Vad säger ni om det?
– Att ta emot gåvor, sortera och prissätta är ett av våra stora uppdrag. Vissa saker slängs så klart. Det kan vara trasiga eller på andra sätt olämpliga att sälja. Det är klart att det finns förbättringar att göra, men jag ser det inte som ett stort problem.

Ni har många som gör arbetspraktik hos er. Hur kommer de att påverkas?
– Vi ser inga hinder för att fortsätta med det. Det ligger med i planen framöver.

Artikeln är tidigare publicerad i Handelsnytt som tillsammans med Arbetet och fem andra tidningar ingår i LO Mediehus.

Hyvling

Hyvling innebär att arbetsgivaren sänker arbetstiden för de anställda utan hänsyn till turordning (sist in först ut).

I kollektivavtalen för butiksanställda finns ett visst skydd vid hyvling. En anställd kan inte få sina timmar minskade från en dag till en annan. Man får en omställningstid som motsvarar uppsägningstiden enligt lagen om anställningsskydd (las).