I sin skuggbudget framställer SD det som om de vill satsa på välfärden.

Jämfört med regeringens förslag vill de satsa fem miljarder kronor extra på kommunala välfärdssatsningar under 2020.

Men som Arbetet redovisar i en nyhetstext i dag så är SD:s nysatsning på välfärden inte alls någon satsning. 

De poster som SD slår upp som välfärdspaket tas från andra poster som innebär högre kostnader för kommunerna.

Det som ges med ena handen tas alltså med den andra. Och att flytta pengar från ett ställe till ett annat är ingen satsning.

Dessutom är förändringen klart kontraproduktiv när det gäller att få människor i arbete.

Att grupper av arbetslösa i SD:s budget hänvisas till kommunalt socialbidrag i stället för att erbjudas arbetsmarknadsutbildning gör det naturligtvis inte lättare att få in vare sig långtidsarbetslösa eller nyanlända i arbete.

Inte heller att lägga över stora kostnader för arbetsmarknadspolitiken på kommunerna. 

Men det är helt uppenbart inte heller SD:s mening att alla ska få jobb.

Genom att hålla nyanlända borta från arbetsmarknaden och i stället hänvisa dem till socialbidrag kan SD upprätthålla bilden av att invandrare tär på vårt trygghetssystem.

Partiet underblåser på så sätt den intolerans mot utvalda grupper som är partiets livsluft.

Men trots att SD nu i sin budget vill montera ned arbetet för att över huvud taget få in invandrare i arbete och trots att deras utlovade satsning på välfärden egentligen inte är någon satsning finns stora möjligheter att Sverigedemokraternas nya framtoning som välfärdsparti faktiskt går hem.

För vad har de att konkurrera med?

Jo, regeringens budget som baseras på januariavtalet och som genom slopad värnskatt sänker skatten med 67 000 kronor i månaden (!) för de allra rikaste.

Dessutom finns i regeringens budget ett på tok för litet tillskott till både den kommunala och den statliga välfärden.

Så det är klart att regeringens budget utmanas.

SD:s utspel som det nya välfärdspartiet är en spegling av socialdemokraternas och de övriga januaripartiernas uppenbart otillräckliga satsningarna på välfärden.

Frustrationen över regeringens budget gör att SD mycket väl kan öka sitt väljarstöd.

Det borde vara en tankeställare för minst fyra av riksdagens partier.