Sedan 1 februari förra året är det förbjudet för förare att använda mobil eller annan utrustning som påverkar körandet negativt.

En ny undersökning visar dock att detta fortfarande är vanligt bland yrkesförare.

En lastbilschaufför tittar i mobilen i genomsnitt 3.3 gånger i timmen under färd.

– I grunden handlar det mycket om beteende och vanor. Att få till attitydförändringar tar tid. I Danmark har man infört ett system där man efter tre bötestillfällen får indraget körkort. Det skulle vara intressant att se vad det har resulterat i och om det skulle kunna vara ett incitament som krävs för att få bukt med mobilbeteendet eller bristande bältesanvändning under körning, säger Anders Wallstenius, motorspecialist på Länsförsäkringar i ett pressmeddelande.

Att använda säkerhetsbälte har länge varit obligatoriskt. Trots det uppger tre av tio lastbilsförare att de inte alltid använder bälte när de kör i tjänsten.

En av tio hävdar att de sällan eller aldrig tar på bältet, enligt undersökningen.

Den nya lagen gäller inte bara mobiler, utan omfattar även annan kommunikationsutrustning som surfplattor, GPS och färddator.

– Att knappa in nya adresser i sin GPS under tiden man kör är minst lika farligt ur trafiksäkerhetssynpunkt som att titta ner i mobilen. Så planera din färd innan du sätter dig vid ratten, säger Anders Wallstenius.

45 procent tittar 1-2 gånger på mobilen per timme

Länsförsäkringar har genomfört 400 telefonintervjuer bland åkerier i Sverige, inom vägtransport och godstrafik.

Hur många gånger per timme uppskattar du att tittar på din telefon under körning under en normal arbetsdag?

Hur ofta använder du säkerhetsbälte när du kör lastbil?