Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

Sedan 2008 uppmärksammats världsdagen för anständiga arbetsvillkor, 7 oktober.

Mer än hälften av världens befolkning arbetar under osäkra anställningar med låga löner och med arbetsvillkor som facken ofta kritiserar.

Här är några förslag på vad lokala fackliga företrädare kan göra för en bättre arbetsmiljö i världen.

– Sätt tryck på ditt fackförbund så att de engagerar sig i globala frågor och tänk på vad din arbetsplats upphandlar. Se till att det köps in Fairtrade. Sen har vi utbildningar om hur det ser ut med de fackliga villkoren runt om i världen, säger Sofia Östmark, chef för den fackliga biståndsorganisationen Union to Union.

Lea Skånberg, chef för IF Metall:s arbetslivsenhet har ett annat tips.

– En sak man kan göra lokalt är att påverka politiskt. Ett exempel är att vara med och påverka EU-valet.

Magnus Kjellson, internationell chef på fackförbundet Unionen, ger ytterligare ett förslag.

– Det är viktigt att ställa frågor om arbetsvillkor i andra delar av världen, särskilt om man jobbar inom ett multinationellt företag, säger han.

Flera svenska storföretag har fackliga representanter i sina styrelser och genom att ta upp frågor som rör arbetare i andra länder samt rätten att organisera sig så tror Magnus Kjellson att löntagarorganisationerna kan påverka villkoren i andra länder. 

Magnus Kjellson säger att Unionen märkt att allt fler av deras fackklubbar har börjat engagera sig i internationella fackliga frågor. 

– Vi känner av hela hållbarhetsdiskussionen som förs just nu och den handlar både om miljö och arbetsvillkor. Allt fler unga ställer också frågor och jag tror att det är något som kommer att fortsätta att växa.

Yngve Daoson på GS-facket tipsar fackklubbarna om att via avdelningarna starta egna internationella projekt.

– Ett exempel är att få unga att träffa andra unga inom samma yrke fast från andra länder. Det är något vi vill uppmuntra till. 

Stöd till sådana projekt kan fås genom Palmecentret och GS-fackets solidaritetsfond. 

De internationella facken har sedan 2008 uppmärksammat den globala arbetsmiljön på årsdagen World Day of Decent Work som världsdagen för anständiga arbetsvillkor heter på engelska.  

I år har världsfacket Ituc valt att fokusera på omsorg och årets uppmaning är ”investera i omsorg” som de menar skulle leda till mindre löneglapp mellan kvinnor och män eftersom det är en större andel kvinnor som jobbar inom vården.