Om man vill ha den senaste uppdateringen om hur ett förändrat klimat faktiskt påverkar världens länder och människor, då ska man lyssna på de dagsaktuella fackliga nyheterna från världens alla hörn. 

Fackliga larm om hur värmen och torkan, eller regnen och översvämningarna, påverkar situationen på byggena i Arabemiraten, för busschaufförer och trafikvakter i Indien, för skogsarbetare i tropikerna, för vårdpersonal i fattiga länder.

Dessa nyheter är var för sig anekdotiska. 

Tillsammans är de emellertid så många att de måste tas på allvar. 

Även i Sverige känner vi av de extrema väderepisoder som klimatforskarna varnat för. Medlemmar i Kommunal och Transport drabbas av effekterna av allt hetare somrar.

Tunga lyft, varma uniformer, icke-existerande AC i fordon, inomhusarbete i redan varma lokaler.

När olyckor sker läggs ansvar och skuld på enskilda medlemmar utan någon vilja att se sambanden mellan extremt klimat och undermålig arbetsmiljö. 

Forskarrönen om vad klimatförändringarna kommer att föra med sig i form av stormar, översvämningar, värmeböljor och smältande isar visar att alla världens länder behöver skärpa klimatpolitiken. 

Ansvaret kan inte läggas på individen utan måste läggas på politisk nivå och syfta till en strukturell omställning. Individers individuella val är inte avgörande för att få bukt med klimathotet

Jessica P Klemetsson och Sofia Södergren Poikulainen

Samhället står inför ett vägval och vi möter stora utmaningar oavsett vilken väg vi väljer.

Vi kan välja att anta utmaningen att förändra saker i våra dagliga liv nu, eller att skjuta problemen framför oss och försöka anpassa samhället efter de effekter som klimatförändringarna riskerar att skapa.  

Att förändra samhället och livsstilen kommer medföra stora och små uppoffringar som är nödvändiga för att vända den negativa klimatspiralen.

Nyligen antog LO ett klimat- och miljöpolitiskt program. Det är bra och välkommet då klimatfrågorna påverkar våra medlemmar. På samma sätt som de påverkar alla människor i samhället.

Det är därför en självklar facklig fråga.

På en död planet finns inga jobb. Men effekterna av rapportens förslag ligger långt fram i tiden och är otillräckliga eftersom omställningen måste starta nu.

Ansvaret kan inte läggas på individen utan måste läggas på politisk nivå och syfta till en strukturell omställning. Individers individuella val är inte avgörande för att få bukt med klimathotet. 

Vi behöver ställa om till en rättvis klimatpolitik där bördan inte läggs på de med minst resurser, utan i stället fokuserar på att förändra förutsättningarna så att storföretag och andra som gör vinster på det ekologiska systemets bekostnad inte kan fortsätta med det. 

Utan en tydlighet från politiken om att anpassningen av samhället också innefattar stöd till de med minst resurser kommer den vara mycket svår att genomföra.

En sådan omställning kommer också med all rätta möta stort folkligt motstånd.