När målarna satte igång att spärrmåla gamla rökskadade lägenheter där gravida Isabelle Lundberg skulle sätta plattor bad hon att få förflyttas.

Det räcker alltså inte att hålla reda på de egna arbetsuppgifterna, att själv undvika sådant som vibrationer och epoxylim. På ett bygge händer massor runtomkring som också kan skapa risker under graviditeten.

– För fem år sedan hade jag kanske inte ens sagt till, konstaterar hon.

Då, för fem år sedan, var hon för första gången gravid i branschen. Nu föddes hennes andra barn för några månader sedan. Denna gång var hon själv mer uppmärksam på riskerna.

Tror du de flesta är mer som du var för fem år sedan?
– Jag hoppas verkligen inte det

Plattsättaren Isabelle Lundberg hoppas att ny facklig information ska underlätta för andra i branschen som blir gravida.

Hon har fått gehör från sin arbetsgivare, men upplever att kunskapen generellt brister om hur en graviditet påverkas av, och kan kombineras med, byggjobb.

Nu har Byggnads precis tagit fram en broschyr om detta.

Isabelle Lundberg hoppas att den ska underlätta både för gravida arbetare och för företag.

Hon sitter i styrgruppen för Näta, Byggnads kvinnliga nätverk, och när det blev känt att hon var gravid nu senast fick hon mycket frågor från andra i samma sits.

Hittills har hon själv försökt sammanställa information till dem som hört av sig.

Tror du att arbetsgivarna välkomnar ett sådan material som facket nu tagit fram?
– Det tror jag absolut, de arbetsgivare som är seriösa. Många arbetsgivare kan bli rädda när man blir gravid.

Hon säger att det kan leda till att anställda skickas hem även när det faktiskt inte är nödvändigt.

Med kunskap kan man alltså undvika viktiga risker, men också se när det faktiskt går att jobba vidare.

I Byggnads broschyr lyfts bland annat att man ska undvika helkroppsvibrationer och tunga lyft från tidigt i graviditeten, samt att buller kan orsaka hörselskador på fostret. Vidare listas farliga kemiska ämnen. 

Den som väntar barn uppmanas att tidigt tala med sin chef, för att få en riskbedömning gjord. Om riskerna inte kan tas bort kan omplacering bli aktuellt, eller ledighet med ersättning från Försäkringskassan. 

Isabelle Lundberg tror att en orsak till bristande kunskap om riskerna är att det generellt forskas för lite om kvinnokroppen.

Hon tycker också att Arbetsmiljöverkets regler om graviditet är otydliga.