REPLIK. Malin Sjunneborn, socialdemokrat och verksam inom Kommunal, skriver i en debattartikel i Arbetet nummer 27 om vikten av en god arbetsmiljö. 

Jag uppskattar allt engagemang i en så viktig fråga som att jobbet inte ska göra människor sjuka.

Och jag instämmer till hundra procent i att arbetsmiljön behöver förbättras på många håll. Jag är väl medveten om de medarbetare som vittnar om att det är svårt att hinna med, att de är stressade.

Att de upplever en orimlig arbetsbörda med sjukskrivningar, vakanser och bristande kontinuitet som följd. 

I den Grönblå samverkansledningen har vi tagit personal- och arbetsmiljöfrågorna på största allvar.

Oavsett vilken bild socialdemokraterna försöker måla upp för av Grönblå Samverkan, så har medarbetarna under hela vår tid i ledning varit i fokus. 

Under vår tid i ledning har vi inlett och öronmärkt en mängd satsningar direkt till medarbetarna, och självklart inkluderar det undersköterskorna. 

Det handlar till exempel om en satsning på nära ledarskap, uppgiftsväxling, höjda OB-ersättningar, kompetensutvecklingsinsatser och modeller för lönekarriär. 

Vi har i det personalpolitiska anslaget öronmärkt nästan 30 miljoner kronor till strategiskt arbetsmiljöarbete och arbete med att minska sjukskrivningar under 2019. 

Det må ligga i oppositionens roll att kritisera, men det borde också ligga i oppositionens roll att komma med konstruktiva förslag. 

Grönblå Samverkan har inte egen majoritet och jag är väldigt mån om att vara lyhörd.

Jag diskuterar gärna goda exempel och bra förslag över partigränserna. 

För mig är det viktigare att vi tillsammans gör verkstad av detta än att ha politisk pajkastning

Linn Brandström (M)

Sjunneborn (S) har dessvärre själv inga förslag på vad vi borde göra för att förbättra arbetsmiljön, mer än det vi redan gör.

För att kunna förbättra arbetsmiljön det viktigt att ha en helhetsbild och en förståelse för att det är olika saker som behöver förändras och förbättras på olika avdelningar. 

Jag besöker gärna verksamheter för att prata med medarbetare och lyssnar på både problembeskrivningar och deras förslag till lösningar.

Det är ett arbetssätt jag haft ända sedan jag blev förtroendevald. 

Jag läser dock mellan raderna i Sjunneborns debattartikel att hon anser att det bara är särskilt utvalda verksamheter som räknas för att kunna prata arbetsmiljö och får jag bara veta vilka hon avser så ska jag självklart besöka även dessa.

Om Västra Götalandsregionen ska vara en attraktiv arbetsgivare är arbetsmiljöfrågorna oerhört viktiga att arbeta med. 

Det är vi eniga om, över partigränserna. För mig är det viktigare att vi tillsammans gör verkstad av detta än att ha politisk pajkastning.