Att kunna kombinera föräldraskap med ett bra arbete är en grundförutsättning i ett mer välmående och jämlikt Sverige. 

I LO:s jämlikhetsutredning som publicerades i förra veckan lyfts frågan om hur viktigt det är att kombinera föräldraskap med ett bra arbete. Som en av punkterna för ett jämlikt Sverige.

I slutrapporten ställs krav på ett politiskt ansvar och att flexibel barnomsorg ska ”garanteras i lag, så att kommunerna blir skyldiga att erbjuda detta.”

Men detta är ingen ny fråga, LO har drivit frågan om barnomsorg på obekväm arbetstid sedan kongressen 2017. 

Inrättandet av en allmän barnomsorg och maxtaxan har varit viktigt för ökad jämställdhet men också för att få fler i arbete i Sverige.

Dock gäller den här rättigheten fortfarande inte för alla.

LO har tidigare påvisat hur stort behovet av flexibel barnomsorg är bland arbetarföräldrar jämfört med tjänstemän.

Att detta är en väldigt tydlig klassfråga. I en undersökning svarar mer än var femte LO-förälder jämfört med var tjugonde tjänstemannaförälder att barnomsorgen sällan eller aldrig är öppen när de jobbar. 

Och problematiken är välkänd.

2016 genomförde Skolinspektionen en granskning av landets kommuner om tillgången till barnomsorg på obekväm arbetstid.

Resultatet visade att hela tre av tio kommuner saknar detta och att både tillgången och lösningarna ser väldigt olika ut.

Exempelvis ställer flertalet kommuner krav på att vistelser på nattis måste vara regelbundna enligt föräldrars fasta scheman.

Och inte mycket verkar ha blivit bättre sedan 2016.

Tidigare i år följde Sveriges Radio upp Skolinspektionens granskning i Stockholms län. Hela tre av storstadsregionens kommuner erbjuder ingen barnomsorg på obekväma tider.

Men visst är det märkligt att denna till synes självklara välfärdstjänst inte existerar? 

För det är knappast ovanligt att arbeta utanför kontorstider. Faktum är att hela fyra av tio svenskar arbetar under helger, kvällar och nätter. Och andelen skiftarbetare ökar. 

Ironiskt nog är det just bland kvinnor som den här typen av jobb är vanligast, hela sju av tio kvinnor jobbar på obekväma arbetstider. De som också oftare tar större ansvar för barn och hem. 

Att varannan LO-kvinna jobbar ofrivilligt deltid och har en inkomst som motsvarar en halv tjänstemannalön kan delvis förklaras av detta, den bristande barnomsorgen.

Och därför måste den här frågan hamna högre upp på dagordningen.

Och självklart löses inte alla landets jämställdhetsproblem med obligatoriska kommunala nattis.

Inte heller blir arbetarkvinnornas lägre löner och sämre arbetsvillkor automatiskt bättre. 

Men samhället måste signalera att föräldraskap uppmuntras lika mycket oavsett klass. Och livet måste underlättas också för arbetarföräldrarna.

Det borde vara en självklarhet att alla småbarnsföräldrar som jobbar ska få barnomsorg.

Men så länge det är upp till kommunerna att besluta om kommer rika kommuner som Danderyd strunta i sina skiftarbetande arbetarföräldrar. 

Barnomsorg för alla måste bli tvingande enligt lag, precis som LO påpekar.