Varje år dör nästan 4 000 personer på jobbet inom EU. Detta är helt oacceptabelt. Nu är det hög tid att EU tar arbetsmiljöfrågorna på allvar och lyfter upp dem på den politiska dagordningen.

Därför uppmanar vi EU:s nya kommissionär för arbetsmarknadsfrågor att snarast införa en nollvision för dödsolyckor i arbetet.

I veckan blev det klart att Nicolas Schmit från Luxemburg blir ansvarig för arbetsmarknadsfrågorna. Vårt budskap till honom är att dödsolyckorna och arbetet för att förhindra dem måste högst upp på dagordningen. Precis som i Sverige bör EU införa en nollvision för dödsolyckor i arbetet.

Men bara en vision räcker inte. Arbetet måste följas upp och resultatet i de olika medlemsländerna måste noga mätas och utvärderas.

Om utvecklingen går åt fel håll i ett land blir det EU-kommissionens uppgift att se till att landet vidtar de åtgärder som krävs.

Länder där antalet dödsfall per arbetstagare är högt, till exempel Sverige, ska också tvingas att ta fram särskilda handlingsplaner för att få ner dödsolyckorna.

I Sverige har vi redan en nollvision på plats. Nu är det hög tid för EU att ta efter och införa en nollvision mot dödsolyckor i arbetet i samtliga EU-länder

Karl-Petter Thorwaldsson & Johan Danielsson

I en del medlemsstater förolyckas 5,5 personer per 100 000 arbetstagare. Det skulle motsvara att fler än 250 personer förolyckades i arbetet varje år i Sverige. Detta är en oacceptabel nonchalans mot människoliv. 

Sedan tidigare har EU en arbetsmiljöstrategi på plats för åren 2014 till 2020.

Där ligger fokus framförallt på tre saker; att se till att EU:s regler inom arbetsmiljö faktiskt genomförs så som det är tänkt, att risker i arbetsmiljön uppmärksammas bättre för att bättre kunna förebygga arbetsrelaterade sjukdomar, och slutligen att arbetslivet anpassas till de särskilda krav en åldrande befolkning ställer.

Syftet med EU-strategin är att förbättra arbetsvillkoren i hela EU. Arbetsrelaterade olyckor och sjukdomar finns i alla branscher och i alla yrken.

Oavsett om du jobbar på kontor, kör lastbil eller arbetar i fabrik. Olyckorna drabbar också dig som arbetar inom vården och på byggen. 

När vi talar om arbetsmiljö och arbetsrelaterade olyckor är det viktigt att komma ihåg att dessa inte bara orsakar ett stort personligt lidande för den som drabbas och för deras närmaste.

Brister i arbetsmiljön leder även till höga kostnader för såväl företagen som samhället i stort. 

Länder där antalet dödsfall per arbetstagare är högt, till exempel Sverige, ska också tvingas att ta fram särskilda handlingsplaner för att få ner dödsolyckorna

Karl-Petter Thorwaldsson & Johan Danielsson

Därför är alla insatser för att förebygga risker och skapa bättre arbetsvillkor bra för både ekonomin och samhället. Färre arbetsolyckor bidrar också till friskare och nöjdare arbetstagare. 

Men fortfarande dör nästan 70 personer – någons föräldrar, söner eller döttrar – varje vecka i olyckor på jobbet i EU.

Trots arbetsmiljöstrategin och andra initiativ, visar statistiken inga tecken på att olyckorna skulle minska. Tvärtom ligger trenden inom EU de senaste åren tämligen stabilt, med små skillnader från år till år. 

Från vår utgångspunkt är det självklart: Ingen ska behöva dö av sitt arbete. Alla som går till jobbet på morgonen ska vara trygga med att de också kommer hem till sina familjer på kvällen.

I Sverige har vi redan en nollvision på plats. Nu är det hög tid för EU att ta efter och införa en nollvision mot dödsolyckor i arbetet i samtliga EU-länder. 

Varje person som dör på eller på grund av jobbet är en person för mycket.