Vice ordförande Per-Håkan Waern har tillfälligt klivit upp som ordförande och leder nu Elektrikerförbundet tillsammans med andre vice ordförande Pontus Boström och förhandlingschef Urban Pettersson. 

Per-Håkan Waern, hur mår förbundet nu?
– Det är klart att det alltid är ett problem när en ledningsperson hoppar av som en blixt från klar himmel. Vi går in i en avtalsrörelse, och nu behöver vi dra igång en demokratisk process och göra fyllnadsval för en ny ordförande. Vi hade kanske velat jobba med andra viktiga frågor för medlemmarna istället. 

Du kandiderar inte till posten som ordförande?
– Nej. Det har jag varit tydlig med sedan flera år tillbaka. Jag brinner för de frågor som normalt ligger på förste vice ordförande, som demokrati och folkrörelsefrågor.

Jag har talat med en hel del förtroendevalda, men alla hänvisar till att det är kommunikationschefen som ska uttala sig. Hur kommer det sig?
– I den kommunikationsplan vi har så är det tydligt att den som ska uttala sig från förbundet är kommunikationschefen, detta för att det inte ska bli otydligt vad förbundet står för. Men det innebär ju inte att folk inte får säga vad de tycker och tänker i frågorna. 

Jonas Wallin: ”Det var en maktstrid och jag förlorade”

Nyheter

– Sedan vill vi ju att människor, när det är mycket känslor i omlopp, funderar över om det är rätt det de säger, att ryktena de sprider är korrekta.

Så ni uppmanar medlemmarna att säga vad de tycker?
– Absolut. Vi vill ha en öppen demokratisk process, det är det vi är. Det är vårat DNA. Om inte fackförbunden är öppna med var vi står och tycker och tänker så händer ju ingenting i den här organisationen, det bygger ju på att vi har en bra dialog och utvecklas. 

Hur arbetar ni för att bygga upp förtroendet hos medlemmarna?
– Alla vi i ledningen är ute så mycket det går. Vi är ute mycket på arbetsplatserna nu. 

Vad säger ni på medlemsmötena?
– Vi säger att vi har inget vi vill dölja, eller får dölja. Vi svarar på alla frågor och vill lägga allt på bordet. 

Hur ska ni stärka förbundet efter detta?
– Vi har ganska hög tillit hos medlemmarna, och jag tror det avgör hur vi hanterar en sådan här kris. Om medlemmarna litar på att vi gör bra saker så tror jag att vi klarar oss bättre undan än vad andra fackförbund kanske gör. Men självklart finns det medlemmar som ifrågasätter och tycker att förtroendet är skadat. 

Artikeln är tidigare publicerad i Tidningen Elektrikern som tillsammans med Arbetet och fem andra tidningar ingår i LO Mediehus.