Sverige är en liten och exportberoende ekonomi. 

Öppenhet och frihandel har historiskt visat sig vara gynnsamt för vårt land, för våra företag och vår innovationskraft. 1,4 miljoner personer runt om i Sverige har ett jobb att gå till tack vare vår export. 

Nya handelsavtal är det mest effektiva sättet att öka exporten och därmed antalet arbetstillfällen. 

Vi socialdemokrater kommer alltid eftersträva både fler jobb och schyssta villkor. Därför är det utmärkt att EU ingår fler moderna och progressiva handelsavtal som har fokus på alla aspekter av hållbarhet. 

De handelsavtal som vi ingått de senaste åren slår vakt om arbetstagares rättigheter, inte bara i Sverige och EU, utan också resten av världen.

Runt om i världen blåser nu protektionistiska vindar och handelskrig hotar att sätta stora käppar i de världsekonomiska hjulen. 

Både här hemma och i andra länder växer sig de högerpopulistiska och nationalistiska krafterna starkare. 

Samtidigt kan vi också se hur delar av vänstern motsätter sig handel och öppenhet. Det är hårdsmält för oss socialdemokrater. 

Vi ska inte ha en handelspolitik som utgår från den starkes rätt – vi ska ha en handelspolitik som leder till en hållbar tillväxt för alla

Mathias Tegnér och Åsa Eriksson 

Redan 1933 höll avtalet med Bondeförbundet, den så kallade ”kohandeln” på att stupa på införande av tullar på lantbruksprodukter. I det fallet innebar tullar dyrare och sämre jordbruksprodukter för vanligt folk. 

Detsamma gäller fortfarande, eftersom handel leder till bättre och billigare produkter och tjänster för oss medborgare. 

För oss är arbetsmarknadens parters rätt att träffa och tillämpa kollektivavtal, samt genomföra stridsåtgärder okränkbar.

Därför ställer socialdemokratin och Sverige krav på att ratificering av ILO:s grundkonventioner ska infogas i samtliga moderna, omfattande frihandelsavtal. 

Det innebär att EU:s handelspartners förpliktar sig att stå upp för lika lön för lika arbete, respektera den kollektiva förhandlingsrätten och säkerställa föreningsfriheten och organisationsrätten. 

Vi står upp för arbetstagarnas rättigheter – här hemma och ute i världen.

Mer än 70 procent av svensk export går till länder på den inre marknaden och Sveriges export till EU skapar nästan 800 000 jobb i Sverige. 

Det finns ännu utmaningar och onödiga hinder kvar som står i vägen för svenska yrkesutövare i EU och som hämmar vår tillväxt.

Samtidigt håller stora samhällsförändringar som digitaliseringen på att rita om spelplanen för handel, innovation, möjliga affärsmodeller och konsumtion. 

Både här hemma och i andra länder växer sig de högerpopulistiska och nationalistiska krafterna starkare. Samtidigt kan vi också se hur delar av vänstern motsätter sig handel och öppenhet. Det är hårdsmält för oss socialdemokrater

Mathias Tegnér och Åsa Eriksson 

Därför måste vi fortsätta arbetet med att både ta bort onödiga hinder och med att anpassa den inre marknaden till nya förutsättningar.

Digital utveckling och innovation inom AI och ny teknik måste prioriteras och vi välkomnar att regeringen driver det i Bryssel. 

Världshandeln riskerar att slängas in ett förödande handelskrig med Trump på ena sidan och Kina på den andra.

USA utmanar de globala spelreglerna för handeln genom aktivt motarbeta Världshandelsorganisationen WTO och hotar därmed svenska jobb. 

Nu är det ännu viktigare med ett starkt EU som står upp för en fri, rättvis och regelbaserad handel när våra jobb och möjligheter att möta gemensamma utmaningar hotas. 

Vi ska inte ha en handelspolitik som utgår från den starkes rätt – vi ska ha en handelspolitik som leder till en hållbar tillväxt för alla.