Sänkt arbetsgivaravgift för unga, nyanlända och långtidsarbetslösa blir en del i regeringens höstbudget efter en överenskommelse mellan S, MP, C och L.

Reformen kallas ingångsavdrag och kommer fullt utbyggd att kosta sex miljarder kronor under tre år, varav 1,67 miljarder kronor nästa år när avdraget införs den 1 juli.

Arbetsgivaravgiften sänks från 31 till 10 procent när företag anställer unga, nyanlända eller långtidsarbetslösa under de två första åren på eller tillbaka på arbetsmarknaden.

– Det kommer att innebära att fler kan gå från bidrag in i arbete, säger Centerledaren Annie Lööf till SVT Rapport.

Under alliansregeringen infördes liknande skattelättnader för arbetsgivare.

Den reformen blev mycket dyr eftersom den skapade relativt få nya jobb till ett högt pris.

Den här gången handlar det om mer riktade insatser, enligt Annie Lööf:

– När vi nu har gjort om denna (reformen) har den blivit mer specifik till de grupper som står långt från arbetsmarknaden.