Arbetsförmedlingen Kultur Media är en branschförmedling inom Arbetsförmedlingen och har i uppdrag att arbeta med arbetsgivare och utövare inom kultur och media. 

Branschorganisationerna har genom tiderna varit en mycket viktig part i att vi som branschförmedling funnits till och de har även varit med att ta fram de kriteriekrav som gäller för att en arbetssökande ska kunna vara inskriven.

Alla de åtgärder vi förfogar och förfogat över har endast kunnat åtnjutas av de som är inskrivna hos oss.

Genom åren har vi ofta uppnått de mål som Arbetsförmedlingen satt och vi har varit mycket aktiva i att stödja arbetsgivare i olika rekryteringsformer och skapa mötesplatser med arbetssökande. 

Jämfört med den ”vanliga” Arbetsförmedlingen har vi haft högre måluppfyllan. 

Några av orsakerna till att vi har lyckats med vår verksamhet har varit att vi jobbat branschspecifikt, haft stor kunskap om våra branschområden och att vi organisatoriskt var uppdelade i så kallade branschlag för att i största möjliga mån ha god information och kunskap om de branscher vi verkar inom.

En av de senaste satsningarna Arbetsförmedlingen genomdrev var de så kallade Arbetsgivarcenterna som organisatoriskt är kopior av Arbetsförmedlingen Kultur Media.

Arbetsgivarcenter har också vittnat om att deras arbetssätt varit lyckosam.

Men nu är detta snart ett minne blott, då man nu monterar ned verksamheten. 

Allting ska nu digitaliseras och vi tar inte längre emot besök.

En del av digitaliseringen är bra, absolut, och främjar en enklare kontakt med Arbetsförmedlingen för både arbetsgivare och arbetssökande. 

Men de som önskar att få lite mer information om sin bransch kan snart inte längre räkna med att vi kan ge någon. 

Vi kan inte längre leverera och den organisation som byggs upp är inte anpassad för att vi ska det heller. Nu tar snart privata företag över och vi skattebetalare kommer att stå för notan. Det kommer att bli dyrt

Elisabeth Vollmer och Harry Tuomenoksa

Vi har inga branschlag kvar och det sker i princip ingen kompetenspåfyllnad.

Handläggare handhar arbetssökande och arbetsgivare inom alla våra yrkesområden och det är 184 yrkesområden.

Vi kan inte heller längre stödja arbetsgivare utanför Stockholm, Göteborg och Malmö som inte nyttjar de digitala kanalerna och som kräver IRL-möten, exempelvis genom auditions eller så kallad speeddating.

Knappt inom de tre nämnda städerna heller!

Som grädde på moset införs nu även ett nytt digitalt system med namnet ACE Interact som mer är att likna vid ett callcenter och där vi handläggare inte längre leds utan övervakas. 

Detta löpande band-liknande system kommer att medföra ett ledarskap som inte ser till variationen i kontakten med människor där samtal kan ta olika lång tid, utan endast se till kvantiteten av förda samtal. 

Där kan kollegor komma att ställas mot varandra och jämföras i hur många samtal respektive haft, inte vad de innehöll.

Där förminskas Handläggarens yrkesroll från att vara coachande och vägledande till snabba och förenklade svar utifrån Arbetsförmedlingens tjänsteutbud, och inte alls utifrån branschkunskap.

Där genomförs avvecklingen av Arbetsförmedlingen Kultur Media.

Summerar vi så blir det självklart att den politiska viljan att ge ”marknaden” ansvaret över matchningsprocessen får vatten på sin kvarn och rätt i sin analys av Arbetsförmedlingens misslyckande. 

Det sorgliga är att Arbetsförmedlingen Kultur Media fungerade bra. 

Vi kan inte längre leverera och den organisation som byggs upp är inte anpassad för att vi ska det heller. 

Nu tar snart privata företag över och vi skattebetalare kommer att stå för notan. Det kommer att bli dyrt. 

Som slutkläm kan nämnas att ett av de viktigaste kraven som kommer att ställas i anbuden som ska lämnas in är att de nya privata matchningsföretagen träffar de arbetssökande, något vi handläggare länge vetat ger de bästa förutsättningarna för god coaching och vägledning. 

Det som nu trasas sönder och monteras ned!