Sex års fängelse för synnerligen grovt narkotikabrott. Det blev domen för kvinnan som jobbat länge på Arbetsförmedlingen men som en dag oväntat uteblev från arbetet. 

Senare fick kollegorna och cheferna veta att hon gripits av polisen på en bilväg, med runt 60 kilo amfetamin i bakluckan. 

Arbetsgivaren anmälde ärendet till myndighetens personalansvarsnämnd, PAN, och ansåg att den lämpliga åtgärden var att avskeda kvinnan.

I anmälan hänvisas till en paragraf i lagen om anställningsskydd som säger att en anställd får avskedas om skyldigheter mot arbetsgivaren grovt åsidosatts.

Under måndagen meddelade nämnden sitt beslut. Kvinnan avskedas från sin anställning.

Anställningen upphör omedelbart, enligt PAN:s beslut. 

Bakomliggande argument eller överväganden saknas i nämndens beslut.

Men i sin anmälan tidigare i år menade arbetsgivaren att det är fråga om ”brottslighet av sådant slag som är ägnat att allvarligt skada förhållandet mellan arbetstagaren och arbetsgivaren”

Arbetsförmedlingen pekade även på att myndigheten jobbar aktivt mot organiserad brottslighet, något som brottet kan kopplas till.