Vänsterdagarna arrangeras vartannat år och är en helg där vänsterpartister från hela landet samlas i olika seminarier om politiska frågor.

Det anmärkningsvärda med årets upplaga är att LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson, som även sitter i Socialdemokraternas verkställande utskott, ska stå som huvudtalare bredvid vänsterledaren Jonas Sjöstedt.

Enligt Vänsterpartiets partisekreterare Aron Etzler är det första gången som LO-ordföranden talar på något av deras evenemang.

– LO vände sig till oss direkt efter valet eftersom de såg framför sig en situation där politiken riskerar att gå väldigt långt åt höger. Då inledde vi en dialog om frågor där vi ser problemen på liknande sätt, säger han.

Vilka frågor är det?
– Jämlikhetsfrågor. Klyftorna i Sverige ökar drastiskt och blir värre med den här regeringens politik. Det handlar om skattepolitik och synen på marknadsanpassningen, som marknadshyror till exempel. Där tror jag att Vänsterpartiet och LO rätt ofta är överens.

Tidigare i år träffade Jonas Sjöstedt LO:s styrelse, ett möte han själv kommenterade med ordet ”historiskt”.

Det var nämligen första gången en ledare för Vänsterpartiet släpptes in i LO:s styrelserum.

Och enligt Aron Etzler har de haft fler möten sedan dess.

– Det har vi, men innehållet är nog inget jag har tänkt att redovisa för medier. Det är nu viktigt att bygga upp ett förtroende mellan våra organisationer, vilket om man ska vara realistisk inte är okontroversiellt. Vi är en del av arbetarrörelsen men har av olika skäl inte alltid varit inbjudna.

Att Jonas Sjöstedt bjöds in till LO-styrelsen och att Karl-Petter Thorwaldsson nu ska tala hos er, var det ett villkor för att släppa igenom januariavtalet?
– Nej, definitivt inte. Jag uppfattar det här som en strävan från två håll. För vår del handlar det om att göra en satsning på vår fackliga verksamhet.

Handels ordförande Susanna Gideonsson, suppleant i Socialdemokraternas verkställande utskott, säger att frågan om Karl-Petter Thorwaldssons medverkan har varit uppe i LO:s styrelse.

– Att Karl-Petter lovat att medverka vid Vänsterdagarna informerades om i samma paket som att Jonas Sjöstedt skulle besöka LO-styrelsen.

Har du själv några synpunkter på att han medverkar på Vänsterpartiets evenemang?
– Nej faktiskt inte. Vad som gäller är att vi som förbund ska påverka på så många ställen som möjligt, allt annat vore tjänstefel. Vårt uppdrag är att våra medlemmar får det så bra som möjligt, säger Susanna Gideonsson.

En opinionsundersökning som genomfördes strax efter valet förra året visade att 39 procent av LO-medlemmarna vill se Vänsterpartiet i regeringen.

Motsvarande siffra för Miljöpartiet är bara 27 procent, vilket är lägst stöd bland samtliga riksdagspartier.

Enligt Aron Etzler har undersökningen påverkat LO:s och Vänsterpartiets relation positivt.

– Ja, det tror jag. Det finns en bild att Vänsterpartiet är ett parti för medelklassväljare och akademiker. Men vi har större stöd bland arbetare än övriga befolkningen. Vi är LO-medlemmar i större utsträckning än vad folk tror, säger Aron Etzler.