Under arbetet med att gjuta betongfundament får arbetsledaren ett telefonsamtal.

Han lämnar då gropen där arbetet utförs och kliver upp på en bergsramp som används för att köra sprängsten till en avstjälpningsplats.

Där blir han påkörd av en backande dumper och skadas så allvarligt att hans liv inte går att rädda.

Efter att Arbetsmiljöverket utrett olyckan gjorde myndigheten en åtalsanmälan.

Där angavs bland annat att det inte hade gjorts någon riskbedömning när arbete utfördes i nära anslutning till arbetsfordon och att det inte fanns någon avgränsning för dumperns körväg.

Dessutom fanns det inte någon backvakt och dumpern saknade såväl backkamera som backsignal.

Men nu väljer alltså åklagaren att lägga ner förundersökningen om arbetsmiljöbrott.

– Jag har beslutat att lägga ner förundersökningen, eftersom det inte går att bevisa att någon gjort sig skyldig till brott, säger Maria Johansson, åklagare vid riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål.

I åklagarens beslut framgår det att det fanns en riskbedömning som gäller arbete nära trafik, men som inte specifikt tog upp backande arbetsfordon.

Det ska ha funnits en muntlig bestämmelse att ingen ska befinna sig på rampen då dumpern kör där.

När det gäller backvakt, alltså en person som kontrollerar att ingen befinner sig bakom ett backande fordon, finns ett krav att sådan ska finnas, men bara i förhållande till tredje man.

Att fordonet saknade backkamera och backsignal är inget skäl att åtala företaget då det inte finns några sådana krav för just dumpers enligt åklagarbeslutet.

Åklagaren konstaterar även att det inte går att visa att föraren varit oaktsam och därigenom gjort sig skyldig till vållande till annans död.

Även i det fallet läggs förundersökningen ned.