”Varför finns ingen etisk plattform för landstingspolitiker?” frågade professor Töres Theorell vid Karolinska Institutet den 23 februari 2018 i Dagens Samhälle, inför valet 2018. 

Töres Theorell skriver ”Landstingspolitikerna måste lära sig förstå mer av den komplexa verklighet som läkare och andra vårdargrupper ställs inför”. 

Att bli vald för ett politiskt parti till landstingskommunala uppdrag är ett förtroende.

Vad jag har sett har ingen politiker, eller parti svarat Theorell. 

Töres Theorell tar upp två mantran som svar vid krissituationer från ansvariga politiker eller chefstjänstemän inom landstingen.

Det ena är ”det påverkar inte patientsäkerheten”.

Varför ska det inte finnas någon etisk plattform bland landstingspolitiker, när riksdagsledamöterna har en sådan?

Bengt Sundell

Det andra är: ”Vi har ökat den finansiella tilldelningen under det senaste året och nu är det upp till de personer som sköter driften av vården (dvs personalen) att se till att det fungerar.”

Enligt Theorell finns ”Det ett bra vårdetiskt regelverk….

Men så vitt vi vet inte några vårdetiska principer formulerade för politiker och höga landstingsadministratörer…”. 

Sveriges Riksdag har en etisk uppförandekod, även om inte alla förtroendevalda i riksdagen känner till det och som alla partier har ställt sig bakom.

Exempelvis står: ” En riksdagsledamot förväntas främja allmänintresset före sitt eget och inte utnyttja sin ställning för att vinna egna materiella eller ekonomiska fördelar ”. 

Jag har inte sett någon förtroendevald eller representant för något parti, eller sjukhusadministratör svarat varför det inte finns någon etisk plattform för landstingspolitiker. 

ESO (expertgruppen för studier i offentlig ekonomi) skrev 2013 ”Närmare en fjärdedel av medborgarna i Sverige tror att åtminstone ganska många politiker och tjänstemän missbrukar sin makt- och förtroendeställning för att tillskansa sig själv eller sina närmaste fördelar”. 

Det har gått ett och ett halvt år sedan Theorell skrev detta i Dagens Samhälle.

Jag tror att han hade hoppats få någon respons.

Varför ska det inte finnas någon etisk plattform bland landstingspolitiker, när riksdagsledamöterna har en sådan? 

Fundera över vad ”förtroendevald” betyder.