Två månader efter att ett ventilationsrör exploderat på ett gjuteri var två snickare på plats för att bygga upp en vägg som rasat.

Men under tiden läckte gaser från ett trasigt rör. Snickarna utsattes för svaveldioxid, aromatiska organiska kolväten och gjutstoft.

Efter två dagar började det klia på huden och efter läkarbesök stod det klart att exponeringen gett bestående överkänslighet.

Men AFA Försäkring ansåg inte att det rörde sig om ett olycksfall och godkände det därför inte som en arbetsskada.

I försäkringssammanhang krävs nämligen att händelseförloppet är ganska kort för att det ska klassas som arbetsskada till följd av olycksfall i arbetet. 

LO-TCO Rättsskydd hjälpte snickarna att begära en omprövning av beslutet.

För att få rätt lyfte de äldre praxis som säger att även den typ av skada de utsatts för ska räknas som olycksfall.

Praxis säger nämligen att även de fall som mer liknar sjukdom än olycka faktiskt ska räknas som olycksfall i vissa fall.

Hit hör till exempel värmeslag, förfrysning och den exponering som snickarna var med om.

Det ledde till att AFA Försäkring rev upp sitt tidigare beslut och godkände besvären som arbetsskada. 

– Det här var viktigt, eller ja, helt avgörande, för deras möjlighet att få ersättning, säger Jimmie Söndergaard, förbundsjurist på LO-TCO Rättsskydd.