Med avvaktande undran följde många förhandlingsresultatet efter kommunvalet i stockholm 2018.

Den röd-grön-rosa majoriteten hade ju splittrats. Miljöpartiet övergav sina tidigare samarbetspartners och ville nu bilda majoritet med de fyra borgerliga partierna M, KD, L och C.

Nu har det snart gått ett år sedan denna blågröna majoritet kom till makten.

Så vad har då hänt?

Tyvärr dröjde det inte så länge förrän Miljöpartiet Stockholm gav sitt stöd till en ny våg av utförsäljningar av hyresrätter i Stockholms kommuns ytterområden.

Dessa områden förutspås bli heta när staden växer och alltmer förvandlar även ytterområden till områden ”med innerstadskänsla”.

I en borgerlig värld är det därför naturligt att kasta ut lågavlönade hyresgäster från dessa områden och i stället låta välbärgade borättsinnehavare flytta in.

En filosofi som Miljöpartiet i Stockholm uppenbart anammade.

När 2019 kom stod det också klart att Stockholms kulturskola för barn och unga slaktas för att MP sagt ja till en sänkning av kommunalskatten med 16 öre.

Miljöpartiet tog sedan själva initiativet till en stor reform våren 2019: multinationella företag skulle få belamra trottoarerna med de nya så kallade elsparkcyklarna.

Nu i dagarna bjuds det sjunde företaget in för att hälla ut sina sparkcyklar i Stockholm.

Miljöpartiet Stockholm var så angelägna om att vara dessa företag till lags att de nu låter dem placera ut elsparkcyklar gratis på gatorna.

Det kan till exempel jämföras med de Foodtrucks som kom för några år sedan och som många gånger drevs av driftiga invandrare.

Dessa Foodtrucks kan nu få betala upp till 30 000 kronor per år för att få sälja mat på gatan.

Naturligtvis har antalet Foodtrucks därmed minskat kraftigt under det senaste året.

En annan tidigare välfungerande företeelse som i år helt har stoppats är den årliga cykeluthyrningen på Stockholms gator.

Men är inte cykeluthyrning bra för miljön? Kan tyckas, men företagen som sprider elsparkcyklar ville ju inte ha någon konkurrerande verksamhet på gatorna.

En filosofi som Miljöpartiet i Stockholm snabbt anammade.

När 2018 års revisionsrapport granskades av Stockholms exploateringsnämnd i juni i år stod det också klart att MP:s njugghet mot markanvisningar för nya bostäder gjort att nästan inga mål uppnåtts.

Efter att MP och Alliansen tagit över hösten 2018 släpptes bara hälften så många anvisningar igenom jämfört med året innan.

Det är uppenbart att Miljöpartiet i Stockholm lider av den åkomma som Jenny Wennberg, politisk redaktör på Arbetarbladet i Gävle, sätter fingret på:Miljöpartiet saknar helt klassmedvetande, något som i högsta grad gäller för Stockholms-MP.

Miljöpartiet i Stockholm driver inte längre miljöfrågor.

I stället har de sitt fokus inställt på företag som tillhandahåller elsparkcyklar men än mer fokuserar de sin politik på Stockholms högavlönade innerstadsbor.

Vi har sett utförsäljning av allmännyttan, stopp för kultursatsningar, sänkta skatter i stället för välfärd, stopp för bostadsbyggande – men med en pittoresk satsningar på en fiskmarknad för Stockholms innerstadsbor.

För att driva denna högerpolitik behöver vi inget parti som kallar sig ”miljöparti”. Den sortens politik driver redan de fyra allianspartierna Moderaterna, Centern, KD och Liberalerna.

Så till valet 2022 kan vi väl enas om att de som har åsikter som ligger till höger röstar på något av de fyra allianspartierna och de som gillar vänstern röstar på något av de tre vänsterpartierna S, V och det i Stockholmsområdet starka Fi.

Så lägger vi ned Miljöpartiet i Stockholm. Partiet fyller ingen funktion.