Munken, ett lika klassiskt inslag som brickan och blåljusen i polisens vardag – åtminstone i tv-serierna.

Inför polisens dag, som inträffar i dag torsdag, har Polisförbundet beställt totalt 3 625 stycken friterade bakverk när representanter ska ut och samtala med medlemmar i landet, meddelar förbundet på sin sajt.

Det var i fjol som Polisförbundets styrelse klubbade en särskild dag för poliser.

En chans till opinionsbildning kring polisers villkor, menade förbundets kommunikationschef då, i en intervju med Polistidningen. 

Varför ska man ha en polisens dag?
– Vi behöver uppmärksamma våra kollegor därute som gör ett fantastiskt arbete och ofta mer än man kan förvänta sig. Det är väldigt lätt att klaga på oss men vi lider av en enorm resursbrist och organisatoriska svårigheter, säger Patrik Danielsson, Polisförbundets nationella huvudskyddsombud. 

Alla yrkesgrupper har inte en egen dag. Varför ska just ni ha en?
– De andra får gärna uppmärksamma sina medarbetare, det är ju upp till var och en. Varför vi vill göra det är helt enkelt för att vi ska kunna visa uppskattning för de som gör ett fantastiskt arbete i en tuff miljö med många utmaningar. De får dåligt betalt både vad gäller lön och anställningsvillkor. 

Vilka blir de viktigaste fackliga frågorna i höst? 
– Framför allt uppvärderingen av yrket, att höja polisernas status. Då är också arbetsmiljön en oerhört viktig del. Och att förnya polisutbildningen. Vi vill se över utbildningen så att den håller den kvaliteten som man kan förvänta sig att svensk polis ska ha och den ska leda till en högskoleutbildning med yrkeslegitimation.

– Dessutom är det viktigt att uppgifter om namn och personnummer tas bort ur polisers tjänstelegitimation för att försvåra för kriminella att kartlägga, hota och utöva påtryckningar mot poliser. 

Hur ser du på problemet med skjutningar ur ett arbetsmiljöperspektiv?
– Det är naturligtvis väldigt oroväckande, och en klar förändring i samhället. Våldet har blivit grövre och öppnare än det var tidigare.

– Ur ett arbetsmiljöperspektiv handlar det bland annat om utbildning, metodval och efterarbete i form av samtal.