– Vi märker av att det är en avmattning, om än från höga nivåer, säger Randstads Sverige-vd Johan Lagercrantz.

Åren 2015 till 2017 var arbetsmarknaden glödhet, något bemanningsföretagen märkte av. Randstads intäktstillväxt var då 40 procent.

Men när det vänder är det också hyrbranschen som tar smällen först.

Och nu har det tydligt vänt ned, bedömningen i nuläget är 3—4 procent minus i år, enligt Lagercrantz.

– Vi tror väl att det kommer att hålla i sig året ut och även under 2020. Men det blir inget ras, tror han.

Det är främst inom arbetaryrken som nedgången är tydlig och då främst i industrin och logistik, med undantag för bilindustrin i Västsverige som fortfarande har bra efterfrågan på personal, enligt Randstadchefen.

För egen del ser Randstad över kostnadsstrukturen för att vara flexibelt vid en större efterfrågenedgång på inhyrd personal.

Men några varsel är inte aktuella, det behövs inte.

– Vi har en naturlig personalomsättning på 20—25 procent per år, säger Lagercrantz.

Manpowers Sverigechef Mikael Jansson ser ungefär samma mönster.

– Vi har absolut märkt av en inbromsning, säger han.

Och det är exportindustrin som får ta smällen nu.

– På enskilda orter har vi tvingats dra ner för att möta detta, säger Mikael Jansson.

Att det är bemanningsbranschen som först märker av den sämre arbetsmarknaden är inget konstigt.

När företagen börjar göra sig av med personal är det de inhyrda som åker ut först, och då främst i produktionen.

– De stora kunderna börjar nu komma tillbaka på mer normala nivåer, säger Torben Sneve, Nordenchef för Adecco.

Trenden är likartad i övriga Europa, enligt Sneve.

– Det är lite väntans tider nu, företagen avvaktar med investeringar.

Däremot är efterfrågan på mer utbildad personal fortsatt stark. De stora bemanningsjättarna har ännu inte märkt av något minskat sug på it- och ingenjörskompetens.

Olle Lindström/TT