Performanceverket Who are ya?! av konstnären Klas Eriksson var planerat att framföras i kväll på Västerbron men har ställts in då man inte fått tillstånd av polisen.

Lina Pihl, pressansvarig på Statens konstråd som låg bakom konstverket, svarar att då det innehöll bengaliska eldar såg polisen det hela som en säkerhetsrisk.

Innan dess har polisen även gett avslag för ett uppförande på Årstabron. Även då angav man bengalerna som anledning.

I avslaget kan man läsa att man dels tagit hänsyn till allmän ordning och säkerhet och dels till Årsta holmars naturreservat.

Men främst tycks avslaget handla om bengalerna.

I avslaget går att läsa att: ”Polismyndigheten anser också att den pyrotekniska produktens beskaffenhet, samt det stora antalet (100 st) som skall avbrännas, inte är lämplig med hänsyn till allmänhetens säkerhet.”

I fotbollssammanhang har debatten kring polisens syn på bengaler gått varm de senaste åren. Men nu är det alltså konstens tur.

Verkets curator Edi Muka säger att verket fokuserar på tillfällighet, arkitektur och kollektivitet och att konstnären är intresserad av strukturer som rör masskultur, makt, kontroll och begränsningar.

– Vi fortsätter ha intensiv dialog med konstnären för att hitta lösningar. Vi hoppas på samarbete med polisen så vi får mer information om vidare åtgärder vi måste ta för att verket inte ska utgöra någon säkerhetsrisk, säger Muka.

Verket har tidigare satts upp 2011 under Göteborgsbiennalen. Då på Älvsborgsbron.

Man har eftersökt göteborgspolisens motivering till tillstånd, men den hade gallrats.