År 1991 instiftade WHO den internationella pensionärsdagen som infaller i dag den 21 augusti.

1991 var också det år då Sveriges riksdag tillsatte pensionsarbetsgruppen, den grupp av politiker och experter som arbetade fram dagens pensionssystem, ett pensionssystem som kritikerna redan från start ansåg vara kraftigt underfinansierat.

Nu snart tjugo år senare befinns de ha fått rätt.

Våra pensioner är betydligt lägre än vad som utlovats och dessutom har de sänkts allteftersom genom systemets inbyggda ”broms” som sakta men säkert urholkar pensionerna än mer.

Det har resulterat i att många lågavlönade, främst LO-kvinnor som arbetat deltid och periodvis varit hemma med barn i dag bara får marginellt mer i pension än vad de skulle fått om de inte jobbat alls.

De kunde alltså ha kunnat stannat hemma hela sitt liv och fått nästan lika hög statlig pension.

Föga förvånande vittnade en EU-rapport från 2016 om att fattigpensionärerna blev alltfler i Sverige, medan antalet fattiga pensionärer stadigt minskade i våra grannländer.

Det är uppenbart att detta usla system måste ändras och LO har tagit fram ett utmärkt förslag på hur det ska gå till.

Det gäller bara för den ansvariga pensionsgruppen, med representanter från S, MP, C, L, M och KD, någon gång börjar agera.