Arbetet Global

Få fackliga utrikesnyheter, reportage och fördjupning med Arbetet Global med Erik Larsson och Linda Flood

Den amerikanska presidenten Donald Trumps inställda statsbesök i Danmark har lett till en mängd ilskna reaktioner.

Inte minst från Grönland.

”Vårt land är inte till salu. Den där typen av förslag som riktas ifrån en världsmakt till en liten befolkning är främst en maktdemonstration gentemot en minoritet” skriver Jess G. Berthelsen, ledare för det grönländska facket SIK till Arbetet Global.

Facket tillägger att det tror att samhället skulle bli sämre om USA ändå köpte ön.

Ett amerikanskt övertagande skulle, enligt facket, leda till försämrad välfärd och att hela arbetsmarknaden ”vändes upp och ner”. 

Henrik Leth, ledare för den grönländska arbetsgivarorganisationen, reagerar också på Donald Trumps uttalande men säger sen:

– Det är ju bara spekulationer om hur vår arbetsmarknad skulle se ut om den togs över av USA. Det kommer inte att ske, säger han.

Han tror dock att den amerikanska presidentens uttalanden kan få vissa positiva konsekvenser för Grönland

– Det har lett till stor uppmärksamhet och det kan få effekter för turismen. Det är en PR för Grönland som är ovärderlig, säger Henrik Leth. 

Samtidigt tillägger arbetsgivarorganisationen att det tycker att det är synda att statsbesöket inte blev av eftersom det finns många viktiga ekonomiska frågor att diskutera.

Det finns en stora brist på arbetskraft på ön. Ombyggnationen av två flygplatser på ön samt andra investeringar har inneburit att såväl företag som offentlig sektor har svårt att rekrytera personal, uppger arbetsgivarna.

Grönland

Grönland är världens största ö, med en befolkning på cirka 56 000 invånare. Runt 80 procent av landytan täcks av is och den isfria arealen är lite mindre än Sveriges yta.

Grönland har varit en dansk koloni sedan 1814, när Sverige och Norge bildade union. 1953 ändrades Grönlands status från koloni till danskt län och 1979 fick grönlänningarna självstyre.

Det innebär att den danska drottningen är statsöverhuvud och att den danska regeringen har ansvar för bland annat utrikes- och försvarspolitik, rättsväsende och administrationen av naturtillgångar.

2009 utvidgades självstyret. Grönland fick äganderätten till sina naturtillgångar i marken, med förbehållet att om vinsterna blev stora skulle det danska stödet minska i motsvarande grad.

Danmarks årliga bidrag motsvarar runt hälften av Grönlands budget. Den viktigaste inkomstkällan utöver pengarna från Danmark är fiske.

Grönlänningarna själva vill enligt opinionsmätningar gärna ha självständighet, men inte på bekostnad av sämre levnadsstandard.

Källa: TT/Landguiden/UI, Ritzau