Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

Misslyckas EU med detta ser Cecilia Malmström en risk att de nationalistiska och främlingsfientliga vindar som blåser i länder som Italien, Polen och Ungern ska få fäste i andra EU-länder.

Hur djup och allvarlig den väntade nedgången blir avgörs av hur brexitprocessen slutar och hur det går i handelskriget mellan USA och Kina, enligt Malmström.

Hon påminner om att tullar och handelshinder mellan USA och Kina slår hårt mot Europa då europeiska storföretag med sina produktions- och logistiksystem är djupt integrerade i amerikanska och kinesiska värdekedjor.

Just nu råder eldupphör i handelskriget. Samtal pågår och de massiva bombmattor av nya USA-tullar som skulle ha införts har skjutits upp. Men ett fredsavtal är långt borta och läget är mycket osäkert, vilket gör att många företag skjuter på investeringar.

Minskad orderingång har blivit ett tema i många företagsrapporter.

De ekonomiska utsikterna förmörkas även av att president Donald Trumps protektionism har blåst nytt liv i gamla konflikthärdar, som den mellan Japan och Sydkorea.

– Detta är väldigt allvarligt för världsekonomin, säger Malmström.

När det gäller den transatlantiska länken, relationen mellan EU och USA, talar den avgående EU-kommissionären om hur ett snart 70-årigt ”vänskapskontrakt” är på väg att förstöras.

– Detta har ju ändå varit fundamentet i den liberala världsordningen och alla våra institutioner, något som nu luckras upp och ifrågasätts.

Kina smyger in i det svenska näringslivet

Global

Enligt Malmström, vars mandat som handelskommissionär löper ut i oktober, har president Trump gjort klart att han ser EU som en ovän och sagt att han ser EU som en organisation som har bildats för att dra nytta av USA.

– Det är klart att det förändrar förutsättningarna för samarbete dramatiskt, säger hon.

– Någon stor uppgörelse tror jag inte på, tillägger hon.

Samtal om ett handelsavtal haltar.

USA har krävt att jordbruksprodukter ska ingå i avtalet, vilket EU vägrar att gå med på.

Men det pågår samtal om att reformera Världshandelsorganisationen (WTO) och om att hitta sätt att komma tillrätta med vad Malmström beskriver som kinesiska brott mot WTO-reglerna.

– Det handlar om massiva subventioner till kinesisk industri, tekniköverföring, cyberstölder och sådant. Där har vi tillsammans med USA och Japan jobbat i ett och ett halvt år.

Fler jobb i USA – då slipper Trump ljuga

Global

– Vi ska träffas i september igen för att se om vi kan skriva nya regler i WTO, för att komma åt detta. Det är konstruktivt arbete. Vi är nästan klara med de reglerna.

Regel- och standardsamarbete med USA är också på gång, så att det blir enklare att certifiera varor och godkänna varandras standardiseringsprocedurer.

– Det har vi hållit på med sedan i julas ungefär och det går framåt. Så där tror jag möjligen vi skulle kunna få ett preliminärt avtal.

Uppgörelsen mellan EU och USA från i juli om höjda kvoter för EU-import av hormonfritt kött från USA är en separat fråga som härrör från en sjuårig WTO-dispyt. Men enligt Malmström visar den att EU kan göra upp med Trumpregeringen.

– USA:s handelsrepresentant Robert Lighthizer träffar jag regelbundet. Vi pratar ofta med varandra i telefon. Vi är oense om en del, men vi har en bra relation och pratar väldigt öppet och konstruktivt med varandra, säger Malmström.

Beslutet om USA-tullar på EU-bilar har skjutits fram till november.

EU-kommissionen har förberett en lista på varor från USA för 35 miljarder euro som får tullar om Trumpregeringen skulle införa biltullarna.

– Det är alla typer av varor, tekniska varor, konsumtionsprodukter, mat och dryck. Men vi hoppas förstås att vi aldrig behöver använda den. För tullar slår ju mot alla, säger Malmström.

Joakim Goksör/TT