Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

– Vi räknar med att ha en ny chef på plats för Brysselkontoret kring årsskiftet, säger Sacos internationella sekreterare Laila Abdallah.

Brysselkontoret drivs av LO, TCO och Saco och har till uppgift att övervaka hur EU-beslut påverkar löntagare. 

Brysslekontoret drar även ned på en tjänst i samband med att ekonomiansvarige gått i pension.

I framtiden ska den tjänsten köpas in externt.

Den tidigare chefen för kontoret, Karla Wixe, har nu avslutat sitt uppdrag och börjat på LO:s internationella enhet. Där ska hon arbeta med EU-frågor efter Johan Danielsson som valde in i EU-parlamentet i samband med vårens EU-val. 

En annan förändring efter sommaren är att Loa Brynjulfsdottir är tillbaka som chef för LO:s internationella enhet.

”Man kan väl säga att jag nu har kommit ut som lärare”

Global

För ett år sedan tog hon tjänstledigt för att bli lärare och ledarskapsutvecklare på Runö folkhögskola. Monika Arvidsson blev då tillförordnad chef för avdelningen som nu Loa Brynjulfsdottir går tillbaka till.

Även TCO söker en ny internationell chef. 

I våras blev Per Hilmersson vice generalsekreterare för Europafacket och tjänstemännens centralorganisationer håller nu på att leta efter en ersättare.