Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

Fler än 10 000 personer i Lesotho syr jeans åt Levi Strauss & Co och Kontoor Brands som äger Wrangler och Lee.

En undersökning som nyligen presenterats visar att anställda har tvingats till sex för att behålla sina jobb i flera fabriker där tillverkningen sker.

Kvinnor har också utsatts för sexuella trakasserier av manliga anställda.

Nu har de amerikanska företagen via det Taiwan-baserade textilbolaget Nien Hsing Textile, som äger fabrikerna, tecknat ett avtal för att få stopp på de sexuella trakasserierna och övergreppen, rapporterar Reuters.

”Uppgörelserna utgör ett exempel för resten av klädindustrin för hur man ska hantera trakasserier och missbruk”, säger Rola Abimourched, programdirektör vid amerikanska Worker Rights Consortium som upptäckte övergreppen.

I undersökningen från Worker Rights Consortium framgår att kvinnor regelbundet tvingades till sex med sina handledare i tre av de fem fabriker där jeanstillverkningen sker.

En kvinna som vittnar i rapporten säger: ”Alla kvinnor på min avdelning har sovit hos handledaren. Om du säger nej, får du inte jobbet, eller så kommer ditt kontrakt inte att förnyas.”

Enligt avtalet, som också undertecknades av fem fackföreningar, ska en oberoende kommitté hantera klagomål och ha i uppgift att ta reda på om brott begås. Dessutom ska företrädare för civilsamhället ha tillgång till fabrikerna för att kunna intervjua anställda.