I en artikel i Svenskt Näringslivs tidning Arbetsmarknadsnytt uppmärksammas att it- och telekomföretag ofta saknar kollektivavtal.

Orsaken sägs vara att kollektivavtalen är omoderna.

Företag som Spotify säger sig dessutom kunna erbjuda bättre villkor än vad kollektivavtalen ger.

Ska kollektivavtal bli accepterade måste de öppna för mer individuella löner och villkor, sägs det.

Argumenten känns igen från flera LO-områden och återkommer med jämna mellanrum hos arbetsgivarna.

Och liksom tidigare knuffas företag fram som säger sig ha bättre avtal än kollektivavtalen.

Det stämmer sällan när man också räknar in tjänstepension och försäkringar, men framför allt öppnar en försvagning av kollektivavtalen för företag som konkurrerar med lägst lön och sämst villkor.

Och det är naturligtvis ofta syftet.

Kollektiv styrka är det vapen arbetstagarna har i förhandlingarna om hur det värde alla arbetar ihop ska fördelas mellan löner och vinster. 

Motsatsen, att enskilda arbetstagare ställs mot en enig arbetsgivare ger arbetsgivaren makt att efter eget huvud fördela värdet och därmed lättare kunna öka vinstandelen och minska löneandelen.

Just därför måste vi fortsätta upprätthålla kollektivavtalens styrka.