Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

Armida Salsiah Alisjahbana, ordförande för ESCAP, säger till IPS att för att kunna uppnå målsättningen om att utrota den extrema fattigdomen i Asien och Stillahavsområdet krävs det att de framsteg som gjorts fortsätter fram till 2030.

Fortfarande lever 285 miljoner människor i regionen i djupaste fattigdom.

– I både Kina och Indien minskar den extrema fattigdomen snabbare än det regionala genomsnittet. Och hälften av dem som har kunnat lyftas ur sin extrema fattigdom sedan år 2000 kommer från Kina, säger hon.

Asien och Stillahavsområdet är hem för 60 procent av världens samlade befolkning på 7,7 miljarder invånare.

Allra flest bor i Kina, där befolkningen uppgår till 1,42 miljarder, medan Indien ligger på andra plats med 1,36 miljarder invånare.

Armida Salsiah Alisjahbana påpekar att FN:s hållbara utvecklingsmål tar sikte på mer än att utrota den extrema fattigdomen.

Det handlar även om att bekämpa fler dimensioner av fattigdom – bland annat i fråga om jämställdhet och om tillgången till jämlika möjligheter, eller att vissa grupper löper högre risk att drabbas av miljöförstöring och naturkatastrofer.

– Och där ligger Asien och Stillahavsområdet efter, säger hon.

Av det skälet bör regionens länder enligt henne kraftigt utöka investeringarna för att förbättra sjukvården, utbildningen och de sociala skyddsnäten – samt satsa mer resurser på att kunna stå emot naturkatastrofer.

Detta är enligt Armida Salsiah Alisjahbana avgörande för att cykeln med fattigdom ska kunna brytas.

– Vad gäller kampen mot hungern så har utvecklingen gått för långsamt i Asien och Stillahavsområdet sedan 2015, understryker hon och påpekar att det behövs fler satsningar på hållbara jordbruksmetoder.