Den så kallade rehabiliteringskedjan och Försäkringskassans tolkning av regelverket i sjukförsäkringen har varit föremål för en omfattande debatt ända sedan införandet 2008 av Alliansregeringen.

Det fyrkantiga systemet med tidsgränser har fått förödande konsekvenser för enskilda personer som blivit utförsäkrade och nekade ekonomisk ersättning. 

Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens bristande samarbete har inneburit att sjuka hamnat mellan stolarna, för sjuka för att arbeta enligt Arbetsförmedlingen medan Försäkringskassan bedömt att personerna har  ”arbetsförmåga”. 

Efter maktskiftet 2014 togs den så kallade stupstocken bort i sjukförsäkringen, något som borde ha lett till en förbättrad situation. Men istället började utsorteringen från sjukförsäkringen redan efter 90 dagar.

Att få sjukersättning beviljad verkar vara i det närmaste omöjligt. Sverige har idag OECD:s hårdaste regelverk för sjukersättning.

Nya vittnesmål fortsätter att komma om hur sjuka personer utsätts för omänskliga krav och stelbent byråkrati. Det är Kafka-artade berättelser från läkare som ägnar orimligt mycket tid åt att tillgodose Försäkringskassans begäran om komplettering av sjukintyg efter sjukintyg. 

Det är svårt sjuka personer med exempelvis kroniskt trötthetssyndrom (ME), Parkinsons sjukdom och reumatism som ger likartade beskrivningar av hur man pressas och stressas av orimliga krav från Försäkringskassan, något som ofta innebär ett försämrat sjukdomstillstånd.

Det här är ovärdigt, inhumant och orättfärdigt i ett välfärdssamhälle. 

I januariavtalet mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna finns inget skrivet om sjukförsäkringen. Jag utgår från att nödvändiga förändringar av sjukförsäkringen ändå kan ske över blockgränserna.

Samtliga partier som ingått januariavtalet har vid olika tillfällen påtalat vikten av ekonomisk trygghet vid sjukdom. Sjukförsäkringen får inte och ska inte användas som en budgetregulator för att finansiera sänkta skatter eller höjda försvarsanslag.

I opposition kritiserade vi alliansregeringen för att man försämrat sjukförsäkringen och krävde förändringar.

I Socialdemokraternas valplattform 2014 betonades att ”I ett fungerande välfärdssamhälle ska sjukdom inte innebära en stor ekonomisk stress. Många människor har farit illa av att bli utförsäkrade trots att de fortfarande är sjuka och får behandling. Sjukförsäkringen ska ge både ekonomisk trygghet och erbjuda rehabilitering.”

Det är hög tid för Socialdemokraterna i regeringen att nu agera så att Sverige får en rättssäker sjukförsäkring som ger ekonomisk trygghet vid sjukdom.