Hittills i år har 24 personer dött på jobbet och regeringen har gett Arbetsmiljöverket i uppdrag att analysera dödsfallen, som ökar i antal.

Byggbranschen är en av de mest utsatta branscherna. 10 av de 14 personer som dog på byggarbetsplatser under förra året var byggnadsarbetare.

Hittills i år har fem byggarbetare dött på byggarbetsplatser, samt två ytterligare personer som utförde annat arbete på byggarbetsplatser.

– Hela byggsektorn är satt under en enorm prispress, eftersom det många gånger är lägsta pris som gäller. För att få saker och ting att gå ihop tummar man på regler, föreskrifter och lagar, och sätter inte arbetsmiljön i första rummet. Det får konsekvenser, säger Johan Lindholm, förbundsordförande på fackförbundet Byggnads.

På byggarbetsplatser arbetar ofta många olika företag och underleverantörer tillsammans, och det är upp till varje arbetsgivare att se till att deras anställda har rätt kompetens.

På byggföretaget Skanska har man beslutat att alla som jobbar på deras arbetsplatser, även underentreprenörer och underleverantörer och oavsett nationalitet, ska genomgå en webbaserad säkerhetsutbildning.

Utbildningen är framtagen av bland annat bransch- och arbetsgivarorganisationen Sveriges byggindustrier.

– Det byggs väldigt mycket i Sverige och det gör att många söker sig till branschen. Vi har haft ett stort inflöde av utländska företag och underentreprenörer och vi har sett att det har funnits en väldigt ojämn kvalité på kunskapen kring hur man jobbar säkert. För att nå ut till alla måste man jobba med branschstandarder, säger Gunnar Hagman, vd på Skanska.

Skanskas nya utbildningskrav välkomnas av Byggnads förbundsordförande.

– Olycksstatistiken talar sitt tydliga språk och det är uppenbart att säkerheten måste öka inom hela byggsektorn. Mycket har fallit mellan stolarna och ansvaret har bollats runt mellan olika underentreprenörer.

– Om man nu ställer krav på att den här utbildningssatsningen ska gälla för alla på arbetsplatsen så är det jättebra, säger Johan Lindholm.

Fakta: Arbetsmiljöolyckor

7 personer har hittills dött i olyckor på byggarbetsplatser i Sverige i år. 5 av de som förolyckades arbetade som byggnadsarbetare.

14 personer dog i olyckor på byggarbetsplatser i Sverige under 2018. 10 av dem var byggnadsarbetare.

Totalt anmäldes 118 970 arbetsskador, i alla branscher, i Sverige under 2018.

Under 2018 anmäldes 50 arbetsolyckor med dödlig utgång i samtliga branscher. 3 av de som förolyckades var kvinnor, 47 var män.

Under 2018 inträffade även 8 dödsolyckor på svenska arbetsplatser bland personer som inte ingick i den svenska arbetskraften, till exempel värnpliktiga och personer var anställda i företag som är registrerade i utlandet.

Källa: Byggnads/Arbetsmiljöverket