Finansminister Magdalena Andersson (S) och civilminister Ardalan Shekarabi (S) presenterade förslaget med en välfärdskommission under Socialdemokraternas dag i Almedalen.

– Tillsammans behöver vi hitta gemensamma lösningar som steg för steg stärker välfärden, sa finansministern under en pressträff.

Bakgrunden är att regeringen identifierat ett flertal utmaningar för välfärdssektorn under de kommande åren, bland annat ökar andelen invånare som går i pension och som kan behöva äldreomsorg markant.

Välfärdskommissionen får därför i uppdrag att ta fram nya lösningar för hur kommuner och regioner bättre kan samarbeta för att stärka välfärden.

– Det handlar inte bara om pengar, vi ser även att det är ett stort behov av utbildad personal och arbetsmiljön måste bli så bra att fler söker sig till dessa yrken. Vi måste även få ner sjuktalen bland de anställda, säger Magdalena Andersson.

Tanken är att kommissionen ska ska bestå av representanter för kommuner, regioner och fackförbund som löpande avrapporterar sitt arbete till regeringen fram tills december 2021.

Vem som ska leda kommissionen är ännu inte klart.

Kommunals ordförande Tobias Baudin tackar i ett pressmeddelande ja till inbjudan.

– Det är ett bra initiativ, det är viktigt att allt fler lyfter frågan om framtidens välfärd. Vi tar med oss våra lösningar.

– Nu är det viktigt att den här kommissionen inte blir en papperstiger och duckar för de viktiga frågorna om hur vi ska finansiera de jätteinvesteringar som behövs i välfärden, inte minst inom äldreomsorgen.

Även Saco är positiva till regeringens förslag.

”Saco har länge drivit att regeringen måste ta ett samlat grepp kring utmaningar och prioriteringar i välfärden, för att säkra kvaliteten och kompetensförsörjningen. Därför är det mycket glädjande att regeringen har lyssnat på oss. Vi ser fram emot fortsatt dialog!”, skriver organisationen på Twitter.