Under våren 2019 har omkring 7 000 arbetslösa deltagit i yrkesinriktade arbetsmarknadsutbildningar, det vill säga korta kurser som förbereder dem för jobb som svetsare, busschaufförer, VVS-montörer och andra yrken. 

Siffran är alldeles för låg, menar LO, som kräver att regeringen tillför mer pengar till yrkesinriktade arbetsmarknadsutbildningar i höstbudgeten.

Antalet deltagare i yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning har bantas under många år, och har minskat kraftigt under 2018 samt de första månaderna av 2019.

– Nu råder brist på utbildad arbetskraft och det hämmar tillväxten och sysselsättningen, säger Adnan Habibija, utredare inom arbetsmarknads- och integrationsfrågor på LO. 

– Arbetslösa får inte lika mycket rustande insatser jämfört med på 1970-, 80- och 90-talen. Då understeg antalet personer i yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning aldrig 20 000 som årsgenomsnitt, säger Adnan Habibija.

LO vill se att 30 000 personer befinner sig i yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning, och får medhåll från arbetsgivarsidan om behovet av satsningar. 

– Det är ett mycket bra förslag, säger Andreas Åström, näringspolitisk chef på Almega. 

– Vi har en stor arbetslöshet bland människor med kortare utbildningsbakgrund. Arbetsmarknadsutbildningar har visat sig vara ett bra verktyg för att få exempelvis nyanlända i arbete. 

Men regeringen säger nej till LO:s krav på 30 000 personer i arbetsmarknadsutbildning.

– Det delar jag inte, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) till Sveriges Radio. 

– Man bör inte styra enbart efter volym utan efter de behov som finns, säger hon. 

Hon håller dock med LO och Almega om behovet av mer pengar till arbetsmarknadsutbildningen. 

– Det är ett allvarligt läge för vi har inte tillräckliga resurser i dag till varken arbetsmarknadsutbildningen eller annan arbetsmarknadspolitik, så det blir en viktig budgetfråga framåt, säger Ylva Johansson till Sveriges Radio. 

LO är även kritiskt till att 8 av 10 deltagare i yrkesinriktade arbetsmarknadsutbildningar är män, eftersom utbildningarna ofta riktas mot mansdominerade yrken.

Det vill LO åtgärda genom att yrkesvux andra vuxenutbildningar, som i högre grad riktas mot kvinnodominerade yrken, ska vara tillgängliga som arbetsmarknadsutbildning. 

– I nuläget bekostar staten mäns utbildning men inte kvinnors i lika stor utsträckning, säger Adnan Habibija på LO.